Provedene aktivnosti

Jačanje kapaciteta Agencije za financijsku potporu poljoprivredi i ruralnom razvoju Sjeverne Makedonije https://mvep.gov.hr/press/197955