Održane posljednje edukacije iz prve faze projekta tehničke pomoći Ukrajini „Inno Lab EU“

  • Slika
  • Slika
Posljednja dva treninga prve faze projekta „Innovation Lab for EU Integration of Ukraine (InnoLabEU)“ održana su 4. i 5. te 11. i 12. srpnja 2023. u virtualnoj formi za ukrajinske i moldovske državne službenike.

Dvodnevna edukacija pod nazivom „Improving Negotiating Skills for the EU Accession“ koju je održala gđa Mirna Vlašić Feketija, bivša tajnica Koordinacije za pregovore o pristupanju RH EU pri Uredu glavnog pregovarača.Sudionicima je dan pregled sustava i dinamike pretpristupnih pregovora s EU te su predstavljene konkretne smjernice za upravljanje procesom. Kroz isticanje konkretnih primjera, pojašnjeni su ključni akteri u procesu te specifičnosti modela ustroja državne uprave RH u to vrijeme.

Seminarom na temu „EU4Health and Role of National Contact Points in EU4Health“ predstavljen je program Europske unije osmišljen kao odgovor na jačanje spremnosti zdravstvenog sektora EU-a u vremenima kriza, a potaknut COVID pandemijom. Ukrajina i Moldova, pridružene su članice tog programa, te imaju prava i koristi iz istog kao i sve druge države članice EU.

Praktičnu edukaciju koja je unaprijedila vještine sudionika za pripremu projektnih prijedloga za ovaj program, održala je gđa Bojana Gundić, voditeljica Službe za programe i projekte iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ujedno i nacionalna kontakt točka za EU4Healt program.  

Tijekom ljetne stanke analizirat će se projektne aktivnosti „Inno Lab EU“ projekta kako bi se u narednoj fazi osmislile, pripremile i strukturirale obuke za trenere na teme od prioritetnog značaja za ukrajinsku administraciju.

Ostale vijesti