Prijava nepravilnosti

Svaki državni službenik treba prijaviti sve nepravilnosti koje otkrije, kao i sumnju na prijevaru, sve činjenice koje ukazuju na moguću nezakonitu radnju, posebno ako je vezana uz prijevaru ili korupciju ili koje ukazuju na ozbiljan propust u ispunjavanju profesionalnih obveza. Treba prijaviti nepridržavanje ili pogrešnu primjenu zakona i drugih propisa a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora.

Obavijesti o nepravilnosti se mogu podnijeti pisanim ili usmenim putem na sljedeći kontakt:

Krešo Glavač
telefon: 01/4569 964 (14 104)

e-pošta: nepravilnosti@mvep.hr

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru - („Narodne novine“ 78/2015)

Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - („Narodne novine“ 70/12)

UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI TEMELJEM ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI
 
U smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti  (NN, broj 17/19) nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa,  a koja su povezana s obavljanjem poslova kod određenog poslodavca.
 
Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu uređen je Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova .

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi/zamjenici zaduženoj za prijavljivanje nepravilnosti.

Kontakt podaci:
Povjerljiva osoba:

Mira Talan
Adresa: Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4598 039 (14 039)
e-mail: unutarnje.nepravilnosti@mvep.hr
Zamjenica povjerljive osobe:

Sandra Vugdalić
Adresa: Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4896 307 (14 307)
e-mail: unutarnje.nepravilnosti@mvep.hr

Nepravilnost se može prijaviti putem obrasca za prijavljivanje nepravilnosti.