Vanjska politika

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) nadležno je tijelo državne uprave za provedbu vanjske politike Republike Hrvatske (RH) i nacionalnu koordinaciju europskih poslova, a koju provodi neposredno, odnosno putem diplomatskih i drugih predstavništava RH u inozemstvu.

MVEP obavlja svoje zadaće sukladno propisima, strateškim i drugim dokumentima i političkim odlukama. U ovom mandatnom razdoblju MVEP ostvaruje u svom dijelu nadležnosti Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. i Provedbeni program Ministarstva vanjskih i europskih poslova za razdoblje 2021.-2024. godine. Smjernice i prioriteti MVEP-a, sa svojom diplomatsko-konzularnom mrežom, navedene su u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, a odnosni ciljevi sadržani u Strategiji nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.

Jačanje međunarodnog položaja i utjecaja te prepoznatljivosti RH u Europi i svijetu ključni su prioriteti kojima se vodi služba vanjskih poslova, nastavljajući s aktivnim angažmanom unutar EU, uključivo i na ulasku u europodručje i u Schengensko područje, kao i unutar NATO-a, UN i drugih međunarodnih organizacija, te napose u jugoistočnoj, srednjoj Europi i na Sredozemlju. MVEP radi na razvijanju partnerstava na bilateralnom i multilateralnom planu, u što je uključeno i sudjelovanje u instrumentu za poticanje oporavka „EU sljedeće generacije“, u zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a te u drugim zajedničkim politikama.

Služba vanjskih poslova djeluje na jačanju gospodarske diplomacije, provedbi politike razvojne suradnje i humanitarne pomoći, kao i na promicanju vladavine prava i zaštite ljudskih prava te održivog razvoja. Aktivni napori ulažu se u postizanje i očuvanje globalnog mira i sigurnosti, a osobito i stabilnosti u jugoistočnoj Europi. Služba vanjskih poslova pridonosi i sveobuhvatnim naporima Vlade RH u utvrđivanju i predviđanju međunarodnih izazova i trendova te davanju optimalnih odgovora na njih.

Uz trajno zauzimanje za osiguravanje primjerenog položaja Hrvata u susjednim državama, poglavito u Bosni i Hercegovini, gdje su Hrvati konstitutivan narod, te za bolje povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske, MVEP pruža odgovarajuću pomoć hrvatskim građanima u inozemstvu putem mreže hrvatskih diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Prije tri desetljeća Hrvatska je ponovno izborila svoje mjesto među suverenim i slobodnim europskim državama, a njezina služba vanjskih poslova nastavlja ustrajno pridonositi daljnjem učvršćivanju njezina međunarodnog položaja, nacionalne sigurnosti, ostvarivanju njezinih nacionalnih interesa na europskom i globalnom planu, jačanju konkurentnosti, investicijske i turističke privlačnosti RH te promicanju hrvatske kulture u svijetu.