OECD

Nacionalna kontaktna točka kao trajni mehanizam za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)

Hrvatska Nacionalna kontaktna točka (NKT)
Vlada Republike Hrvatske na sjednici 23. svibnja 2019. godine donijela je Odluku o osnivanju Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju.

Dužnost hrvatske Nacionalne kontaktne točke
Nacionalna kontaktna točka zadužena je za promicanje i pružanje informacija o Smjernicama i postupak primjene Smjernica, za doprinos rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima, za izradu početne procjene zaslužuje li postavljeno pitanje daljnje ispitivanje, za ponudu dobrih usluga, uključujući i pristup postupcima mirenja ili posredovanja kako bi se pomoglo strankama u rješavanju tih pitanja.

Tajništvo Nacionalne kontaktne točke
Tajništvo Nacionalne kontaktne točke zaduženo je za koordinaciju svih aktivnosti Nacionalne kontaktne točke, pružanje administrativne podrške radu Vanjskog tijela, izradu godišnjeg izvješća o poduzetim aktivnostima Nacionalne kontaktne točke Odboru za ulaganja OECD-a te sudjelovanje na godišnjim sastancima OECD-ove radne skupine za odgovorno poslovanje.

Tajništvo Nacionalne kontaktne točke čine jedan službenik Ministarstva vanjskih i europskih poslova i jedan službenik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Vanjsko tijelo NKT
Vanjsko tijelo NKT zaduženo je za pružanje pomoći strankama u rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima kao i za druge aktivnosti promicanja i primjene Smjernica koje obavlja u koordinaciji s Tajništvom.

Predstavnici vanjskog tijela Nacionalne kontaktne točke
Vanjsko tijelo čini po jedan predstavnik iz:

 • Ministarstva vanjskih i europskih poslova;
 • Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja;
 • Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike;
 • Hrvatske gospodarske komore;
 • Hrvatske udruge poslodavaca;
 • Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj;
 • Samostalnih sindikata Hrvatske;
 • Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja;
 • Udruga za mirenje
 • Udruga veterana Hrvatske radne mornarice;
 

Glavni zadaci Nacionalne kontaktne točke
Nacionalna kontaktna točka ima dva glavna zadatka:

 • podizanje svijesti o OECD-ovim smNevladina udruga koja se bavi zaštitom okolišajernicama s tvrtkama, sindikatima i nevladinim organizacijama; i
 • doprinos rješavanju pitanja koja proizlaze iz navodnog nepoštivanja Smjernica u posebnim slučajevima.
 

Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju
Smjernice se usredotočuju na dva aspekta međusobnog odnosa poduzeća i društva:

1) pozitivan doprinos koji multinacionalna poduzeća mogu dati održivom razvoju, i
2) izbjegavanje negativnih učinaka i njihovo adresiranje kada se dogode.

Preporuke Smjernica navedene su u 11 poglavlja i pokrivaju teme kao što su davanje informacija, ljudska prava, zapošljavanje i rad, okoliš, antikorupcija i zaštita potrošača, kao i tri područja - znanost i tehnologiju, konkurenciju i poreze.

Smjernice su namijenjene svim subjektima unutar multinacionalnog poduzeća (društvo majku i/ili lokalne subjekte), a njihov opseg primjene obuhvaća aktivnosti poduzeća i aktivnosti povezane s poduzećem kroz poslovne odnose.

Smjernice također predviđaju mehanizam za podnošenje pritužbi. Prema tom mehanizmu, zemlje koje su pristupile Smjernicama dužne su uspostaviti nacionalnu kontaktnu točku (NKT) koja pomaže dionicima kroz poseban postupak kako bi se pronašlo rješenje za pitanja koja proizlaze iz navodnog nepoštivanja Smjernica.

Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju:

OECD službena verzija na EN

Smjernice na HR

Preporuke OECD-a za dubinsku analizu odgovornog poslovnog ponašanja

Preporuke OECD-a za dubinsku analizu odgovornog poslovnog ponašanja pružaju praktičnu podršku poduzećima u provedbi OECD-ovih Smjernica za multinacionalna poduzeća u vezi odgovornog poslovanja davanjem jasnih pojašnjenja njihovih preporuka za dubinsku analizu i srodnih odredbi. Provedba ovih Preporuka može pomoći poduzećima da izbjegnu i adresiraju štetne učinke koji mogu biti povezani s njihovim poslovanjem, lancima opskrbe i drugim poslovnim odnosima, a odnose se na radnike, ljudska prava, okoliš, mito, potrošače i korporativno upravljanje. Preporuke uključuju dodatna pojašnjenja, savjete i ilustrativne primjere dubinske analize.

Kako bi promovirao učinkovito poštivanje Preporuka, OECD je razvio i sektorske preporuke koje pomažu poduzećima da identificiraju i adresiraju rizike za ljude, okoliš i društvo povezane s poslovanjem, proizvodima ili uslugama u određenim sektorima:

Odgovorno poslovno ponašanje u financijskom sektoru;
Odgovorni lanci opskrbe mineralima;
Značajan angažman dionika u ekstraktivnom sektoru;
Odgovorni lanci opskrbe u sektoru odjeće i obuće;
Odgovorni lanci opskrbe u poljoprivredi.

Informativni letci OECD-a vezano za sektorske preporuke:

Preporuke OECD-a za dubinsku analizu odgovornog poslovnog ponašanja;
Preporuke OECD-a za Odgovorno poslovno ponašanje za institucionalne investitore;
Preporuke OECD-a za dubinsku analizu odgovornih lanaca opskrbe;
Preporuke OECD-a i FAO-a za odgovorne lance opskrbe u poljoprivredi;

Izvješća za Vladu RH

Posredovanje NKT-a
Do posredovanja NKT dolazi kada primjena Smjernica dovodi do različitog mišljenja među dionicima ili kada dionici vjeruju da se tvrtka ne pridržava Smjernica. NKT može pomoći uključenim stranama u pronalaženju rješenja kako bi se izbjegla daljnja eskalacija ili oštećenje ugleda.

Kada dođe do ovakvog razvoja situacije može se pokrenuti neformalni postupak ili može biti napravljena službena obavijest o posebnom slučaju.

Pokretanje posebnog slučaja doprinosi unapređivanju provedbe OECD-ovih smjernica. Rezultat posebnog slučaja može imati širi utjecaj na industriju ili sektor kada je u pitanju postavljanje odgovornog poslovanja u praksi.

OECD-ove smjernice također su jedini međunarodni okvir za odgovorno poslovanje s ugrađenim mehanizmom za podnošenje pritužbi.

Postupanje u posebnim slučajevima na HR i EN 

Letak s informacijama o Smjernicama i postupanju NKT u posebnim slučajevima može se pronaći ovdje.

 

Tajništvo Hrvatske Nacionalne kontaktne točke:
Ivana Jagar (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova)
Tel.: +385 1 4598 152

Ana Čulo (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja)
Tel.: +385 1 6109 765
E-mail: nkt-oecd@mvep.hr

 

Poveznice