Predstavljeno hrvatsko iskustvo u jačanju kapaciteta za proces europskih integracija u okviru twinning light projekta „Daljnja potpora jačanju EU i IPA kapaciteta Trening Centra Sekretarijata za europske poslove“

Na poziv Saveznog ministarstva gospodarstva i energije te Agencije za međunarodni razvoj (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ) Savezne Republike Njemačke, predstavnice Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Iva Jantolek i Ines Domitrović sudjelovale su u provedbi aktivnosti twinning light projekta u Makedoniji „Daljnja potpora jačanju EU i IPA kapaciteta Trening Centra Sekretarijata za europske poslove“. Cilj je ovoga twinning projekta pomoć u izgradnji učinkovitog Trening Centra pri Sekretarijatu za EU poslove Makedonije te na taj način pridonijeti poboljšanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta državnih službenika uključenih u proces europskih integracija. Stručnjakinje Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH sudjelovale su u pripremi i organizaciji središnje konferencije projekta pod nazivom „Primjeri dobre prakse jačanja kapaciteta putem treninga u državama članicama EU“ te okruglim stolovima na lokalnoj razini u Skopju i Štipu koji su doprinijeli promociji i povećanju vidljivosti Trening Centra Sekretarijata. Aktivnosti su pružile priliku predstavljanja hrvatskog modela edukacije koji je doprinio razvoju nacionalne i lokalne administracije RH za EU poslove te predstavljanje provedbe projekata tehničke pomoći kroz rad Centra izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.



Ostale vijesti