Nabava

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Glavno tajništvo
Sektor za materijalne poslove
Služba za nabavu
Trg N. Š. Zrinskog 7 - 8
Tel: 4569-911 Fax: 4597-448 E-mail: nabava@mvep.hr

 


 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA I KORUPCIJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

  • Obavijest
  • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, na temelju odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore u smislu odredbi članaka 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016):
    1.    Agroproteinka d.o.o., Strojarska cesta 11, 10361 Sesvete
    2.    Interplod d.o.o., Trakošćanska 26, 10360 Sesvete
     

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA


 

PLAN NABAVE

2022

 

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 

„Izrada projektno tehničke dokumentacije i izvedba radova cjelovite obnove potresom oštećene zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova“, datum završetka savjetovanja 24. siječnja 2022. godine.

Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4

Objava dokumentacije o nabavi u EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5870026

 


 

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU


 

JEDNOSTAVNA NABAVA