Posjeta studenata Fakulteta političkih znanosti kolegija “Politics and Political System of the EU” i “EU Enlargement and Europeanization of Croatia”

Već tradicionalno, četvrti puta za redom, održan je program posjete 60 domaćih i Erasmus studenata Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu MVEP-u, pod zajedničkim nazivom “EU Enlargement and Croatian EU Council Presidency 2020”.

U programu su sudjelovali studenti koji pohađaju kolegij “EU Enlargement and Europeanization of Croatia” te u okviru diplomskog studija Master of European Studies kolegij “Politics and Political System of the EU”.

Nastavno na vrlo pozitivne povratne informacije studenata s ranijih posjeta, ovoga puta stručnjaci MVEP-a predstavili su teme važnosti zastupanja djelotvorne politike proširenja EU, što će biti jedan od prioriteta hrvatskog Predsjedanja Vijećem EU u prvoj polovici 2020. Procedura donošenja odluka u EU i zastupanje nacionalnih interesa predstavljena je kroz prizmu rada državnih službenika u radnim skupinama Vijeća EU, a konkretna tehnička suradnja prijenosa znanja iz EU procesa prezentirana je pregledom zanimljivih projekata koje RH institucije provode kroz bilateralne projekte i Twinning instrument.  

Posjeta studenata pripremljena je u suradnji Službe za prijenos znanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova i izv.prof.dr.sc. Igora Vidačka nositelja kolegija “Politics and Political System of the EU” i “EU Enlargement and Europeanization of Croatia” na Fakultetu političkih znanosti, s ciljem edukacije i produbljivanja znanja studenata o aktualnim EU temama.

Obostrana je korisnost ovakvog tipa suradnje kojom se kroz razgovor i diskusiju s mladima otvara i približava rad MVEP-a, a studentima nadopunjuje njihovo teoretsko znanje o EU temama koje može biti korisno za njihov budući profesionalni rad.  

 

 Ostale vijesti