Nastavak virtualnih seminara o funkcioniranju EU u okviru projekta „Innovation Lab for EU Integration of Ukraine (InnoLabEU)“

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
U okviru druge komponente projekta „Innovation Lab for EU Integration of Ukraine (InnoLabEU)“ tijekom veljače, Služba za prijenos znanja MVEP-a organizirala je tri seminara o funkcioniranju EU. Radi se o seminarima koji su kombinacijom teorijskog i praktičnog znanja polaznicima približili teme važne za EU integracijski proces Ukrajine.

Prvi u nizu seminara organizirao se na temu upravljanja projektnim ciklusom EU – „Project Cycle Management“, koji se održao od 7. do 9. veljače 2023., a održan je u suradnji s kolegama iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Gđa Vlatka Valc Galešić i g. Tomislav Belovari pružili su sudionicima sveobuhvatan pregled upravljanja projektnim ciklusom. Kroz mnogo praktičnih primjera koji su uključivali organiziranje, koordinaciju i kontrolu projekata, na interaktivan način približili su sudionicima sve faze procesa povlačenja sredstava iz EU fondova.

Seminarom na temu „EU Economic Policy“ kojeg su održale gđa Andrijana Krasnec iz Stalnog predstavništva RH pri EU u Brxellesu i gđa Marina Marasović iz HABOR-a, nastavio se ciklus virtualnih seminara. U dvodnevnom seminaru koji se održao 15. i 16. veljače 2023. sudionicima su predstavljeni ciljevi europske ekonomske politike i institucije koje ih provode, kao i planiranje višegodišnjeg financijskog okvira te raspodjela nadležnosti kada je riječ o europskoj monetarnoj politici i euro-zoni.

Kako bi se ukrajinskoj administraciji približio proces donošenja odluka u EU, u suradnji s kolegama iz MVEP-a i trenerima na Državnoj školi za javnu upravu, gđom Marijom Kaluđer, načelnicom Sektora za EU dokumentaciju i g. Daliborom Matićem, od 21. do 23. veljače 2023. organiziran je interaktivni seminar na temu „EU Decision Making Process“. Program je omogućio polaznicima stjecanje znanja o institucijama EU i akterima u postupcima donošenja odluka te unapređenje znanja o načinima zagovaranja nacionalnih politika unutar EU arene. Interaktivnim pristupom predavača kod sudionika je potaknuto promišljanje o EU inicijativama i njihovom utjecaju na politike država članica EU.

Kontinuirano veliki odaziv, zanimanje i interaktivnost ukrajinskih kolega na aktivnostima koje organiziramo za njih, pokazuje predanost ukrajinske administracije EU integracijskom procesu, a znanja koja prenose hrvatski stručnjaci primjenjiva s obzirom na status Ukrajine kao zemlje kandidata za članstvo u EU.

Projekt u kojem hrvatski stručnjaci rade na jačanju sposobnosti ukrajinske javne uprave u pripremi za proces pregovora o pristupanju EU provodi se u suradnji s njemačkim GIZ-om (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). U narednom razdoblju planirano je održavanje nekoliko praktičnih radionica i to na sljedeće teme: izvještavanje o napretku u EU integracijskom procesu, pregovaračke, prezentacijske i komunikacijske vještine te radionica o engleskom jeziku u obavljanju EU poslova.

Ostale vijesti