Jačanje kapaciteta Sekretarijata za europske poslove Sjeverne Makedonije za pretpristupne pregovore s EU

Služba za prijenos znanja Ministarstva vanjskih i europskih poslaova u suradnji sa Sekretarijatom za europske poslove Republike Sjeverne Makedonije i UN programom za projekte – UNOPS provela je on line trening „Workshop on preparations for Bilateral Screening“  s ciljem predstavljanja jedne od faza pretpristupnih pregovora s EU.

Edukacija je provedena u okviru NORDIC projekta „Nordic support for progress of North Macedonia“ kojeg zajednički financiraju vlade Norveške, Švedske i Hrvatske, s ciljem jačanja makedonskih institucija za proces europskih integracija. Provedba projekta započela je u travnju 2019. godine otkada je održano devet aktivnosti u kojima su hrvatski stručnjaci upoznali državne dužnosnike i službenike institucija Sjeverne Makedonije s modelom uspostave sustava koordinacije EU poslova, radnim procedurama, elementima poslovne komunikacije i korespodencije s Europskom komisijom u procesu pretpristupnih pregovora te poljoprivrednom politikom i politikom okoliša.

Posljednji u nizu treninga bio je fokusiran na inicijalnu fazu pregovora o pristupanju – bilateralni screening za kojeg se pripremaju dužnosnici i službenici Sekretarijata za europske poslove Republike Sjeverne Makedonije, kojima je edukacija bila namijenjena. Screening ili analitički pregled pravne stečevine EU-a predstavlja osnovu za bilateralne pregovore između Europske unije i države kandidatkinje, što omogućava državi kandidatkinji upoznavanje sa zakonodavstvom EU-a, ali i demonstrira sposobnost provedbe istog. Stavljajući podjednako naglasak na tehničku stranu ove faze pretpristupnih pregovora, naša stručnjakinja Dubravka Vlašić Pleše, koja je u vrijeme hrvatskih pregovora obnašala dužnost Tajnice Pregovaračke skupine za pristupanje EU, pojasnila je temeljna načela nove metodologije za pregovore predložene od strane Europske komisije, njene sličnosti i razlike s obzirom na hrvatsko iskustvo. Pri strukturiranju nove metodologije pregovora, Europska komisija uvijek se vodi naučenim lekcijama iz prethodnih valova proširenja, pri čemu nisu iznimka niti pregovori sa Sjevernom Makedonijom. Nova metodologija otvara prostor za veću dinamiku, ukoliko se dosljedno i potpuno ispune sva mjerila, kriteriji i reformski ciljevi koji stoje pred državama kandidatima.

Ovaj susret dao je makedonskim kolegama smjernice i savjete za daljnja postupanja u pripremi početne faze pregovora – od preporuka za izradu potrebnih materijala, smjernica i dokumenata do uspostave nacionalnog sustava koji uključuje održavanje baze podataka, važnosti komunikacije s medijima, kao i suradnje s gospodarskim i civilnim sektorom. Temeljne razlike hrvatskog i makedonskog procesa je dinamika kalendara provedbe, što dozvoljava nastavak edukativnih programa kojima se omogućava daljnja sustavna podrška Republike Hrvatske makedonskim timovima za pretpristupne pregovore.Ostale vijesti