Regionalni Trening trenera u području prevođenja EU zakonodavstva

U suradnji Službe za prijenos znanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova i projekta Open Regional Fund Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ-ORF), 12. i 13. studenoga 2019. u Beogradu, održan je seminar pod nazivom „Regional workshop on European Integration and Translation Training-of-trainers“ za sudionike institucija država jugoistočne Europe, okupljenih u GIZ-ORF mrežu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija). Trening trenera je organiziran kao follow-up aktivnost edukacija koje se održavaju već niz godina, a s ciljem obrazovanja službenika zemalja jugoistočne Europe koji se bave prevođenjem i redakturom pravne stečevine EU i pripremanjem istih da postanu treneri i predavači na navedene teme. U okviru ove radionice finalizirani su trening planovi i kurikulumi u državama korisnicama.

Djelatnice Sektora za EU dokumentaciju Ministarstva vanjskih i europskih poslova gđa Marija Kaluđer i gđa Višnja Barbir, te gđa Dinka Krčelić, konzultantica i bivša djelatnica Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, podijelile su svoja iskustva u vezi s podizanjem svijesti i upravljanjem procesom prevođenja kao i suradnjom s tijelima javne uprave. Uz razvoj programa treninga za prevođenje, hrvatske stručnjakinje govorile su i o potrebi reforme javne uprave s naglaskom na procese prevođenja u pristupnom procesu. U daljnjoj fazi održavat će se treninzi u pojedinim državama primateljicama gdje će hrvatske stručnjakinje biti „mentori u sjeni“ pri izvedbi programa treninga na temu prevođenja.

 Ostale vijesti