Nadzor rada i unutarnja revizija službe vanjskih poslova

U okviru MVEP RH, sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, djeluju Samostalna služba za unutarnju reviziju i Inspektorat službe vanjskih poslova.

Isto tako, sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru imenovana je osoba za nepravilnosti. Na javnim web stranicama MVEP RH objavljeni su kontakt podaci na koje djelatnici i građani mogu prijaviti sumnje na nepravilnosti.

Tijekom 2017. godine Samostalna služba za unutarnju reviziju i Inspektorat službe vanjskih poslova postupali su, sukladno svojim propisanim nadležnostima, u ukupno 45 predmeta.
Unutarnja revizija je revidirala poslovne procese u MVEP RH. Revizije su provedene u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije. U svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, unutarnja revizija je dala preporuke koje su u procesu ostvarenja.

Inspektorat službe vanjskih poslova, uz izvanredne i ciljane nadzore rada DM/KU RH postupao je po predstavkama djelatnika i građana na rad službe vanjskih poslova, analizirao dio otvorenih potraživanja MVEP RH prema djelatnicima, te u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva dao preporuke o postupanju vezanom uz realizaciju financijskih planova, prava i obveze iz radnog odnosa djelatnika službe vanjskih poslova i dr.

Sastavni dio propisanog postupanja Samostalne službe za unutarnju reviziju, Inspektorata službe vanjskih poslova i osobe za nepravilnosti je kontinuirana suradnja i s Ministarstvom financija te Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske.