Posjet studenata Fakulteta političkih znanosti kolegija „Politički sustav Europske unije“

U okviru kolegija "Politički sustav EU" za studente završnih godina preddiplomskih studija politologije i novinarstva Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, organiziran je program posjete MVEP-u pod zajedničkim nazivom „Aktualne teme – kreiranje europskih i nacionalnih politika“ koji je obuhvatio stručna predavanja o sudjelovanju Hrvatske u procesu donošenja odluka EU kroz rad Vijeća te status priprema RH za Predsjedanje Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine.

Posjeta studenata pripremljena je u suradnji Službe za prijenos znanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova i izv.prof.dr.sc. Igora Vidačka nositelja kolegija "Politički sustav EU" i "EU Enlargement and Europeanization of Croatia" na Fakultetu političkih znanosti s ciljem edukacije i produbljivanja znanja o načinima i mogućnostima država članica EU u procesu zastupanja nacionalnih interesa u Vijeću EU. Osim navedene teme, studenti su iskazali interes i željeli čuti više o zadaćama Predsjedništva Vijeća, iskustvu država članica u ovoj ulozi te pripremama Hrvatske za predsjedanje Vijećem EU 2020.

S obzirom na interes studenata i uspostavljenoj suradnji, izražena je želja za nastavkom ovakvog tipa edukacija kojima se kroz praktično iskustvo stručnjaka MVEP-a nadopunjuje teoretsko znanje studenata o EU temama koje može biti korisno za njihov budući profesionalni rad.  Ostale vijesti