Završna video konferencija projekta ImpAcT Internship program

Služba za prijenos znanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova u suradnji s njemačkom razvojnom agencijom Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Njemačkim saveznim ministarstvom razvoja i suradnje (BMZ) sudjelovala je u provedbi projekta ImpAcT project (Implementation of DCFTA supporting activities in Georgia, Moldova and Ukraine) u okviru “Advisory Fund for EU Association of Ukraine” (u provedbi od ožujka 2018. do srpnja 2020. godine). Projekt je imao za cilj ojačati kapacitete državnih službenika zemalja Istočnog partnerstva za provedbu Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Ukrajine, Gruzije i Moldove.

U okviru projekta organizirano je osam dvotjednih programa stažiranja u kojem su hrvatske institucije  - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatski državni zavod za statistiku, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje pružilo stručnu, logističku i mentorsku podršku. U programe stažiranja bilo je uključeno sveukupno 29 državnih službenika srednje upravljačke razine Ukrajine, Moldove i Gruzije koji su u svojim institucijama uključeni u EU poslove. Stažiranje je obuhvaćalo teorijski i praktičan pristup prijenosa znanja iz područja/politika obuhvaćenih DCFTA-om, s posebnim naglaskom na hrvatska iskustva u postizanju učinkovite koordinacije te preuzimanja i provedbu pravne stečevine tijekom razdoblja pristupanja EU.

S obzirom na situaciju uslijed pandemije virusa COVID-19, u suradnji s njemačkim partnerima 8. srpnja 2020. godine, organizirana je video konferencija kojom se obilježio završetak projekta i dao pregled ostvarenih ciljeva. Na konferenciji je sudjelovalo više od 50 sudionika;  stažista i predstavnika javne uprave Ukrajina, Gruzije i Moldove, mentora iz hrvatskih institucija, predstavnika MVEP-a RH, GIZ-a i Njemačkog saveznog ministarstva razvoja i suradnje.

Programom konferencije, voditeljica Službe za Istočno partnerstvo MVEP-a Vasilj Kasabašić, predstavila je zaključke Eastern Partnership leaders' video conference. Sudionike konferencije o tehničkoj i sadržajnoj strani projekta uputile su gđa. Anne Bercio i gđa. Dubravka Smolić Vlaić. Posebni susreti organizirani su unutar sedam različitih virtualnih soba u kojima su sudionici programa stažiranja, stažisti iz Ukrajine, Gruzije i Moldove, nakon vremenskog odmaka od edukacije u Hrvatskoj, izvijestiti svoje hrvatske mentore kako su usvojeno znanje primijenili u njihovom svakodnevnom radu i kako je stečeno znanje i novo iskustvo unaprijedilo njihovu instituciju te ih približilo EU standardima. Nakon individualnih panela, na temelju izvješća stažista, mentori (Dubravka Vlašić Pleše, Ana Rački Marinković, Branka Augustinović, Petra Badovinac, Zoran Banić, Mirta Kapural, Branimira Kovačević i Nikolina Liko) sudionicima konferencije prezentirali su zaključke o korisnosti ovog programa, njegovom eventualnom razvoju u zemlji korisnici u obliku novonastalih projekata te mogućim daljnjim potrebama stažista u određenom sektorskom području za nastavkom suradnje. U program završnog dijela konferencije uključili su se g. Alexander Kleibrink iz Njemačkog saveznog ministarstva razvoja i suradnje te izvanredna i opunomoćena veleposlanica u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ukrajini Anica Djamić koja je iz svog iskustva predstavila utjecaj projekata tehničke pomoći na osnaživanje i razvoj bilateralnih odnosa između Ukrajine i Hrvatske.

Sve su zemlje korisnice iskazale zadovoljstvo rezultatima ovog projekta, ponajviše zbog same prirode projekta koja je omogućila manje birokracije u dizajniranju programa i potpuno vlasništvo nad projektom. Ovaj specifičan i fleksibilan projekt kao i održana konferencija potvrđuje nastojanja i potporu Hrvatske i Njemačke (koja je netom preuzela predsjedanje Vijećem EU od Hrvatske) daljnjoj izgradnji odnosa i jačanju suradnje između Ukrajine, Njemačke i Moldove.

Find here our teams slide show for publication on your websiteOstale vijesti