Centar izvrsnosti MVEP-a u projektu pripreme Makedonije za članstvo u EU

U makedonskom Tajništvu za europske poslove, u srijedu, 4. ožujka o. g službeno je pokrenut Twinning projekt pod nazivom „Daljnje jačanje organizacijskih i institucionalnih kapaciteta za EU integracijski proces“...

U makedonskom Tajništvu za europske poslove, u srijedu, 4. ožujka o. g službeno je pokrenut Twinning projekt pod nazivom „Daljnje jačanje organizacijskih i institucionalnih kapaciteta za EU integracijski proces“, kojeg financira Europska unija u iznosu od 1,7 milijuna eura. Projektom, koji će trajati 21 mjesec, planira se pregled aktivnosti provedenih posljednjih deset godina, kako bi se utvrdila razina spremnosti zemlje prema svim poglavljima Acquisa, kao i identificiranje područja u kojima je potrebna dodatna dorada akcijskih planova. Projektom je obuhvaćeno više od 500 sudionika, 11 radionica, studijske posjete i jednotjedna stažiranja. 

U projektu sudjeluje Centar izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Njemačka i Poljska, a cilj mu je daljnja potpora procesu EU integracije kroz izgradnju kapaciteta i učinkovitiju međuministarsku koordinaciju u procesu pristupanja. Osnovna svrha ovog procesa jest jačanje kapaciteta u odnosu na Acquis; bolje upravljanje procesom prevođenja, koordinacija i praćenje EU fondova te poboljšanje komunikacije među ministarstvima i ključnim institucijama uključenim u proces pristupanja, a sve kroz razmjenu iskustava zemalja članica Europske unije.

Centar izvrsnosti – Savjet za tranzicijske procese djeluje od rujna 2012. okuplja stručnjake koji su sudjelovali u hrvatskim pregovorima, a pruža tehničku pomoć primarno u državama regije, ali i šire. Prvenstveno djeluje u području obrazovanja i savjetovanja za europske integracije, kroz uspostavu, potporu i koordinaciju mreže stručnjaka koji se bave pitanjima iz područja europskih poslova. Centar podupire i jačanje nacionalnih administrativnih kapaciteta nužnih za članstvo u Europskoj uniji.

 Priopćenja