Održan virtualni trening na temu NATO-a i europske sigurnosne politike u okviru projekta „Innovation Lab for EU Integration of Ukraine (InnoLabEU)“

  • Slika
U ponedjeljak, 22. svibnja 2023. godine, održana je virtualna edukacija o područjima suradnje NATO-a i EU-a, usmjerena na glavne elemente sigurnosne politike EU i novi Strateški koncept NATO, za predstavnike ukrajinskih i moldovskih institucija koje su zadužene za koordinaciju s NATO-om, poslove europskih integracija i strateškog planiranja politika.

Nastavno na specifični interes i iskazane potrebe sudionika, savjetnica u Kabinetu ministra vanjskih i europskih poslova RH Maša Popović predstavila je strateške dokumente NATO-a i EU-a na području jačanja sigurnosne i obrambene politike EU-a do 2030. i sposobnosti za osiguranjem kolektivne obrane saveznika. Dio programa bio je posvećen razvoju odnosa EU-a i NATO-a te je detaljno predstavljen instrument Tim Europa kojim EU, države članice i europske financijske institucije stavljaju na raspolaganje financijske, humanitarne, hitne, proračunske i vojne potpore.

Ovo je četrnaesta radionica u nizu, kojom se u okviru projekta InnoLab jačaju kapaciteti institucija Ukrajine za pretpristupne pregovore s EU-om, u ovom slučaju s posebnim fokusom na poglavlje 31. Vanjska, sigurnosna i obrambena politike.

Ostale vijesti