Virtualni seminar na temu zajedničke vanjske sigurnosne i obrambene politike u okviru projekta „Innovation Lab for EU Integration of Ukraine (InnoLabEU)“

Virtualnim seminarom na temu zajedničke vanjske i sigurnosne politike “The Common Foreign and Security Policy” koji je održan 6. lipnja 2023.godine nastavljaju se edukacije u okviru posljednje komponente projekta „Innovation Lab for EU Integration of Ukraine (InnoLabEU)“. Ova komponenta obuhvaća aktivnosti dizajnirane na poseban zahtjev ukrajinskih institucija, a ovoga puta edukacija je bila usmjerena na državne službenike zadužene za koordinaciju sigurnosnih politika, poslove europskih integracija i strateškog planiranja politika. Jednodnevnom treningu prisustvovalo je 50-ak sudionika, a edukaciji su se pridružili i službenici iz Moldove.

Nastavno na specifičan interes i iskazane potrebe trening je bio fokusiran na razumijevanje glavnih pojmova i načela Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU, uključujući i Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku kao njezinog sastavnog dijela. Načelnik sektora za vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku EU u MVEP-u, g. Domagoj Rogulj, predstavio je glavne instrumente kojima EU radi na očuvanju svojih zajedničkih vrijednosti, učvršćivanju demokracije i jačanju vanjske i unutarnje sigurnosti EU. Poseban naglasak stavljen je na nedavno uspostavljen Europski instrument mirovne pomoći (European Peace Facility) kojeg je EU uspostavila radi očuvanja mira, sprječavanja sukoba i jačanja međunarodne sigurnosti, a u okviru kojeg je Ukrajini pružena pomoć u ukupnom iznosu od 5,6 milijardi eura.

Ovo je petnaesti virtualni seminar u nizu, kojim jačamo kapacitete institucija Ukrajine i Moldove za EU integracijski proces, a tijekom srpnja provest ćemo još dvije edukacije - na temu jačanja vještina pregovaranja i sudjelovanja u EU4Health programu.

Ostale vijesti