Natječaji

 
 
 • 26. ožujka 2024. - Objava rješenja o prijmu u državnu službu za Mirtu Veselić Šošić i Mariju Pandžić prema natječaju KLASA: 112-02/23-01/23; URBROJ: 521-GT-01-02-23-1 od 13. srpnja 2023. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 81/2023 od 19. srpnja 2023. godine; rješenja o prijmu u državnu službu za Mihaela Jurića prema natječaju KLASA: 112-06/23-01/2, URBROJ: 521-GT-01-02-23-3 od 19. lipnja 2023. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67/2023 od 21. lipnja 2023. godine; rješenja o prijmu u državnu službu za Carmen Grlica prema natječaju KLASA: 112-02/23-01/13, URBROJ: 521-GT-01-02-23-3 od 19. travnja 2023. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 45/2023 od 26. travnja 2023. godine; rješenja o prijmu u državnu službu za Hrvoja Starčevića prema natječaju KLASA: 112-02/22-01/61, URBROJ: 521-GT-01-02-22-2 od 15. studenoga 2022. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 134/2022 od 16. studenoga 2022. godine.

   
 • 22. ožujka 2024. - Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

  Prijavni obrazac“,  

  Opis poslova radnog mjesta i podatci o plaći“  i

  Literatura i izvori

  -              natječaj je objavljen u NN 35/2024.

  -              rok za prijavu je do 2. travnja 2024.

   

 • 22. ožujka 2024. - Rješenje o prijmu u državnu službu za Daniela Žunabovića prema natječaju KLASA: 112-06/23-01/2, URBROJ: 521-GT-01-02-23-3 od 19. lipnja 2023. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67/2023 od 21. lipnja 2023. godine.
     
 • 21. veljače 2024. - Rješenje o prijmu u državnu službu za Jelenu Galić prema natječaju KLASA: 112-02/23-01/13; URBROJ: 521-GT-01-02-23-3 od 19. travnja 2023. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 45/2023 od 26. travnja 2023. godine i rješenje o prijmu u državnu službu za Vitu Paceka, Zoe Zeba i Ninu Šterc prema natječaju KLASA: 112-06/23-01/2, URBROJ: 521-GT-01-02-23-3 od 19. lipnja 2023. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67/2023 od 21. lipnja 2023. godine.
   
 • 13. veljače 2024. - Rješenje o prijmu u državnu službu.

- Aleksandra Jablan

- Marija Soldo

- David Rusan

- Sven Tkalčić
 
 
 • 8. veljače 2024. - Rješenje o prijmu u državnu službu prema natječaju KLASA: 112-02/23-01/13; URBROJ: 521-GT-01-02-23-3 od 19. travnja 2023. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 45/2023 od 26. travnja 2023. godine.
   
- Mislav Novaković
 
 • 8. veljače 2024. - Rješenje o prijamu u državnu službu prema natječaju KLASA: 112-02/23-01/12; URBROJ: 521-GT-01-02-23-1 od 17. ožujka 2023. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 33/2023 od 24. ožujka 2023. godine.
   
- Ivo Špoljar
 
 
          - Obavijest se odnosi na Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen 21. prosinca 2023. godine.
 
 
 • 19. siječnja 2024. - Rješenje o prijamu u državnu službu prema natječaju KLASA: 112-02/23-01/12; URBROJ: 521-GT-01-02-23-1 od 17. ožujka 2023. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 33/2023 od 24. ožujka 2023. godine.

- Vlatka Makovec
 
 • 15. siječnja 2024. - Rješenje o prijmu u državnu službu.

- Nenad Žabčić
 
 • 10. siječnja 2024. - Poziv na testiranje. Obavijest se odnosi na Oglas NN 141/23; objavljen 24. 11. 2023. godine.
   
- Poziv
 
 • 8. siječnja 2024. - Rješenje o prijamu u državnu službu prema natječaju KLASA: 112-02/23-01/12; URBROJ: 521-GT-01-02-23-1 od 17. ožujka 2023. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 33/2023 od 24. ožujka 2023. godine.
- Fran Leboš
 
Prijavni obrazac 
Opis poslova radnog mjesta i podatci o plaći
Literatura i izvori
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
- natječaj je objavljen u NN 153/2023.
- rok za prijavu je do 28. prosinca 2023.
   
- rok za dostavu prijava je do 18. siječnja 2024. 
 
- Upute za prijavitelje
- opisni obrazac;
- obrazac proračuna;
- životopis voditelja / izvoditelja projektne sktivnosti;
- obrazac Izjave o projektima udruge financiranim iz javnih izvora;
- obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
- obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju;
- obrazac Ugovora o dodjeli financijskih sredstava;
- obrazac Zahtjeva za isplatu sredstava;
- obrazac Završnog opisnog izvješća
- obrazac Financijskog izvješća
 
- rok za slanje prijava je do 25. siječnja 2024.
 
- Upute za prijavitelje
- Obrazac opisa projekta
- Obrazac proračuna projekta
- Obrazac životopisa
- Obrazac Izjave vanjskog izvoditelja projektne aktivnosti
- Obrazac Izjave o projektima financiranim iz javnih izvora
- Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Obrazac Opisnog izvještaja projekta
- Obrazac Financijskog izvještaja projekta
- Obrazac Zahtjeva za isplatu sredstava
 
- Prijavni obrazac
- Opis poslova i podaci o plaći
- Oglas je objavljen u NN 141/2023.
- Rok za prijavu je do 2. prosinca 2023.
 
- Netzmeskal Beljo Marina

- Poziv

 

 • 30. kolovoza 2023. - Rješenje o prijamu u državnu službu prema natječaju KLASA: 112-02/22-01/61; URBROJ: 521-GT-01-02-22-2 od 15. studenoga 2022. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 134/22 od 16. studenoga 2022. godine.
   
- Kolesar Karlo
 
 • 24. kolovoza 2023. - Rješenje o prijamu u državnu službu prema natječaju KLASA: 112-02/22-01/61; URBROJ: 521-GT-01-02-22-2 od 15. studenoga 2022. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 134/22 od 16. studenoga 2022. godine.
   
- Blaić Luka
 
 • 24. kolovoza 2023. - Rješenje o prijamu u državnu službu prema natječaju KLASA: 112-02/22-01/58; URBROJ: 521-GT-01-02-22-1 od 24. listopada 2022. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 129/22 od 4. studenoga 2022. godine.
   
- Bošković Mia
 
 • 24. kolovoza 2023. - Poziv za nominaciju dugoročnih i kratkoročnih promatrača u EU misiju promatranja izbora u DR Kongo
   
  - ToR

  Rok za prijavu je 12. rujna 2023. do 14 h

   
 • 17. kolovoza 2023. - Rješenja o prijamu u državnu službu prema natječaju KLASA: 112-02/22-01/58; URBROJ: 521-GT-01-02-22-1 od 24. listopada 2022. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 129/22 od 4. studenoga 2022. godine.

- Škec Valentina
 
- natječaj je objavljen u NN 81/2023.
-  rok za prijavu je do 27. srpnja 2023.

- Poziv na testiranje
- Prijavni obrazac
- Opis poslova i podatci o plaći
- Literatura i izvori informacija
 
 • 19. srpnja 2023. - Rješenje o prijamu u državnu službu prema natječaju KLASA: 112-02/22-01/16; URBROJ: 521-GT-01-02-22-1 od 6. lipnja 2022. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67/22 od 10. lipnja 2022. godine.
   
   
 • 14. srpnja 2023. - Poziv na testiranje. Obavijest se odnosi na Javni natječaj za prijam vježbenika NN 67/2023; objavljen 21.06.2023. godine.
   
 • 14. srpnja 2023. - Rješenja o prijmu u državnu službu za: Kleliju Anastaziju Matanić, Brunu Novak i Ninu Leko, temeljem javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 134/22 od 16. studenoga 2022. te za Viktoriju Meštrović temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj: 129/22 od 4. studenoga 2022. godine.
   
 • 7. srpnja 2023. -  Rješenje o prijmu u državnu službu za Miroslava Jelića i Filipa Štampfa, temeljem javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj: 134/22 od 16. studenoga 2022. godine.
   
 • 6. srpnja 2023. - Rješenje o prijmu u državnu službu za Sanju Horvat, Tinu Horvatić i Dunju Staničić, temeljem javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 129/22 od 4. studenoga 2022. godine
   
 • 21. lipnja 2023.Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme 
-              natječaj je objavljen u NN 67/2023.
-              rok za prijavu je do 29. lipnja 2023.

Prijavni obrazac
Opis poslova i podatci o plaći
Literatura i izvori informacija
   
- Šlosar
 

- Kegalj
 
- Glujić
 
- Galić
 
- Kovačić

- Prodanović

- Kos
 
 • 9. ožujka 2023. -  Objava rješenja o prijamu u državnu službu prema natječaju KLASA: 112-02/22-01/16; URBROJ: 521-GT-01-02-22-1 od 6. lipnja 2022. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67/22 od 10. lipnja 2022. godine.
  - Tihomirović
   
 • 9. ožujka 2023. - Objava rješenja o prijamu u državnu službu prema natječaju KLASA: 112-02/22-01/16; URBROJ: 521-GT-01-02-22-1 od 6. lipnja 2022. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67/22 od 10. lipnja 2022. godine.

  Petković
   
 • 7. ožujka 2023. - Objava rješenja o prijamu u državnu službu prema natječaju KLASA: 112-02/22-01/16; URBROJ: 521-GT-01-02-22-1 od 6. lipnja 2022. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67/22 od 10. lipnja 2022. godine.

- Ćorko
 
- Upute za prijavitelje
- Obrazac opisa projekta
- Obrazac proračuna projekta
- Obrazac životopisa
- Obrazac Izjave o partnerstvu
- Obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta
- Obrazac Izjave o projektima udruge financiranim iz javnih izvora
- Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
- Obrazac Ugovora o dodjeli financijskih sredstava
- Obrazac Zahtjeva za isplatu sredstava
- Obrazac opisnog izvještaja projekta
- Obrazac financijskog izvještaja projekta
 
 
- Tekst natječaja
- Dodatak javnom natječaju
- Prijavni obrazac
          - natječaj je objavljen u NN 52/2022.
          - rok za prijavu je do 12. svibnja 2022.

          Dodatak natječaju:

          - Prijavni obrazac
          - Opis poslova i podatci o plaći
          - Testiranje
          - Literatura i izvori
 
 • 1. travnja 2022. - Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU (rok za slanje prijava je do 30. travnja 2022. godine)                                                                                       
         - Upute za prijavitelje
         - Obrazac opisa projekta
         - Obrazac proračuna projekta
         - Obrazac životopisa voditelja projekta
         - Obrazac Izjave o partnerstvu
         - Obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta
         - Obrazac Izjave o projektima udruge financiranim iz javnih izvora
         - Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
         - Obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
         - Obrazac Ugovora o dodjeli financijskih sredstava
         - Obrazac Zahtjeva za isplatu sredstava
         - Obrazac opisnog izvještaja projekta
         - Obrazac financijskog izvještaja projekta