Natječaji za nacionalne stručnjake (SNE) u EK i drugim institucijama EU

Hrvatski državljani, zaposleni u organizacijama i institucijama koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, mogu se kandidirati na sve natječaje za sekundirane nacionalne stručnjake u EK i u svim institucijama EU (Vijeće, EEAS, Europski parlament, Odbor regija, Revizorski sud EU, EU agencije i ostalo). Drugim riječima, natjecati se mogu samo djelatnici tijela državne, područne i lokalne uprave te iz znanstvenih institucija, ukoliko je većinski postotak financiranja institucije iz državnog proračuna RH.
 
Postoje dvije vrste sekundiranja:
 
a) sufinanciranje (co-financing) – sekundiranom djelatniku matična institucija/poslodavac nastavlja pokrivati plaću koju bi djelatnik imao u RH i pokrivati socijalna prava, zdravstveno i mirovinsko osiguranje u RH te osigurava zadržavanje upravnog statusa kroz razdoblje sekundiranja, dok mu EU institucija isplaćuje dnevnice i mjesečnu naknadu. Sekundirani nacionalni stručnjak, ovisno o zemlji primateljici, snosi dio troškova zdravstvenog osiguranja i ostale troškove.
 
b) "SNE bez troškova" (cost-free) – matična institucija/poslodavac  kao i kod sufinanciranja, nastavlja pokrivati plaću u RH i sve doprinose u RH, ali EU institucija ne isplaćuje nikakve dnevnice ili druge naknade.
 
Postupak prijave za hrvatske državljane na natječaje za sekundirane nacionalne stručnjake u EU institucije je sljedeći:
 
- Kandidati moraju imati pisanu suglasnost svoje matične institucije da mogu ići na rad u EU instituciju na vrijeme od 2 do najviše 4 godine, zadržavaju radno mjesto, kao i sva prava koja proizlaze iz tog radnog odnosa te će njihova matična institucija snositi sve zakonom predviđene obveze tijekom sekundiranja. Jednako tako, u suglasnosti treba biti navedeno da se nakon završenog sekundiranja vraćaju raditi u matičnu instituciju gdje će ih čekati radno mjesto.
 
- U slučaju prijave na dva ili više različitih natječaja za SNE, obvezno je MVEP-u dostaviti odvojenu cjelokupnu dokumentaciju za svaku pojedinu prijavu. Također je potrebna zasebna suglasnost institucije za svaki natječaj.
 
- Kandidature se šalju Glavnom tajništvu MVEP koje provjerava je li natječajna dokumentacija kandidata izrađena u skladu s gore navedenim uputama i ako je sve u redu prosljeđuje cjelokupnu dokumentaciju zajedno s dopisom suglasnosti Stalnom predstavništvu RH pri EU. Stalno predstavništvo RH pri EU u Bruxellesu zatim pravodobno dostavlja natječajnu dokumentaciju EU instituciji  na daljnje razmatranje.
 
Iznimke od ovog pravila mogu se javiti u natječajima pojedinih EU institucija koje izravno zaprimaju kandidature sekundiranih nacionalnih stručnjaka, jer je u tekstu natječaja tako izrijekom navedenom. No, i u tom slučaju molimo kandidate koji se izravno javljaju na natječaje EU institucija da o tome obavijeste Glavno tajništvo MVEP, posebice u slučaju njihovog izbora na tražena mjesta, kako bismo imali ažuriranu evidenciju hrvatskih državljana u EU institucijama.
 
Natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u MVEP najmanje 15 dana prije isteka roka za prijavu na natječaj.
 
Izbor kandidata u cijelosti provodi nadležna institucija/agencija/služba EU i u slučaju pozitivnog odabira za nacionalnog stručnjaka obavještava SP RH pri EU te ujedno moli za suglasnost matične institucije koja upućuje nacionalnog stručnjaka. Kada se u razmjeni pisama utvrde datum početka, trajanje i ostale pojedinosti sekundiranja, postupak izbora je službeno završen.
 
Za sva pitanja oko prijavljivanja na natječaje, ishođenja suglasnosti i uloge MVEP, potrebno je javiti se Službi za rad u međunarodnim organizacijama i institucijama EU, e-adresa: srmoeu@mvep.hr, u sjedištu MVEP RH u Zagrebu.
 
Nakon što su prošli na natječaju za sekundiranje te odmah po stupanju na mandat, sekundirani nacionalni stručnjaci dužni su se javiti u Stalno predstavništvo RH, dr. sc. Hrvoju Ćurku (Hrvoje.Curko@mvep.hr), kontakt osobi u Stalnom predstavništvu RH pri EU u Bruxellesu za natječaje i  kandidature za sekundiranje u EU institucije, između ostalog i zbog redovitih izvješća o radu u EU institucijama.
 
MVEP RH, odnosno SP RH pri EU upućuju institucije RH da slijede navedeni redovni postupak prijave putem MVEP RH i SP RH pri EU u Bruxellesu, kao i da pravovremeno podnose prijave, kako bismo na vrijeme mogli proslijediti dokumentaciju i prijavu te kako bismo imali pravodobno ažuriranu cjelovitu evidenciju i puni uvid o broju sekundiranih nacionalnih stručnjaka i institucijama u koje su sekundirani.