Obrasci zahtjeva

Uvođenje mjera ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine
 
Zahtjeve za izvoznom dozvolom temeljem Uredbe Vijeća (EU) 2022/328 od 25. veljače 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini i Uredbe Vijeća (EU) 2022/355 od 2. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu možete pronaći u nastavku:Zahtjev za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom, dozvole za pružanje brokerskih usluga te dozvole za pružanje tehničke pomoći podnosi se u sadržaju i obliku sukladno obrascima propisanim Pravilnikom o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći.

Uz zahtjev za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom, dozvole za pružanje brokerskih usluga te dozvole za pružanje tehničke pomoći podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokumente:

  • izvorni primjerak potvrde o krajnjem korisniku - ovjerenu od nadležnog državnog tijela, odnosno izjavu krajnjeg korisnika ovjerenu od ovlaštene osobe koja sadrži namjenu krajnje uporabe robe s izjavom da istu neće ponovno izvesti bez suglasnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova, (primjer potvrde o krajnjem korištenju možete preuzeti u MS Word .doc obliku: HR i ENG verzija). 
  • broj suglasnosti ili dozvole nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti ako je zakonom propisana,
  • Ispunjeni obrazac za opis robe s dvojnom namjenom koji možete naći ovdje
  • kopiju dokumenata koji navode kvalitetu i tehničke karakteristike robe s dvojnom namjenom (kad se radi o kemikalijama sigurnosno-tehnički list),
  • izvornik ili ovjerenu kopiju ugovora sklopljenog s tvrtkom koja uvozi robu, odnosno predračun ili narudžbu, te ugovora sklopljenog s mogućim posrednikom,

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje brokerskih usluga, uz navedeno, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i izvornik ili ovjerenu kopiju ugovora sklopljenog s tvrtkom koja izvozi robu, odnosno predračun.

Prilikom podnošenja zahtjeva sva priložena dokumentacija mora biti prevedena na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izvoz robe u Islamsku Republiku Iran, potrebno je ispuniti i Upitnik o poslovnim aktivnostima sa Iranom koji možete preuzeti ovdje.

Iako je Zakonom o nadzoru robe s dvojnom namjenom propisano da o zahtjevu za izdavanje izvozne dozvole za robu s dvojnom namjenom, te dozvole za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova odlučuje u roku do 60 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, dozvole se u pravilu izdaju u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Ovdje možete preuzeti navedene zahtjeve u elektronskom obliku:

Nakon realiziranog izvoza, Izvoznik je sukladno odredbama članka 19. stavka 1. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom dužan dostaviti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova izvješće o obavljenom izvozu, odnosno pruženoj usluzi te dostaviti kopiju dozvole a kod izvoza robe dostaviti i kopiju jedinstvene carinske deklaracije. Obrazac izvješća:

Korisnik Opće izvozne dozvole Europske unije dužan je sukladno odredbama članka 13. stavka 7.  Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom dva puta godišnje, do 15. srpnja i 15. siječnja, dostaviti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova izvješće o izvozu te dostaviti kopiju jedinstvene carinske deklaracije. Obrazac izvješća: