Uvod

U borbi protiv terorizma i širenja oružja za masovno uništenje veliki broj zemalja uspostavio je i unaprijedio zakonske i institucionalne okvire nacionalnih sustava nadzora izvoza robe i tehnologije s vojnom i dvojnom namjenom. Donošenjem sustava nadzora pridonosi se neširenju oružja za masovno uništenje u svijetu, borbi protiv terorizma, te globalnoj i regionalnoj sigurnosti.

Kontrola izvoza oružja i robe s dvojnom namjenom provodi se radi osiguranja nacionalne i međunarodne sigurnosti, te ispunjavanja međunarodnih obveza Republike Hrvatske kao ugovorne stranke i aktivne sudionice većine važnih međunarodnih ugovora i konvencija te kao potpisnice dokumenata koji se odnose na neširenje oružja za masovno uništenje i konvencionalnog oružja. Od navedenih konvencija i ugovora spomenut ćemo:

  • Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT)
  • Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog naoružanja i njegovu uništenju (CWC)
  • Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje i skladištenja bakteriološkog (biološkog) i toksičkog oružja i o njihovu uništenju (BTWC)

Republika Hrvatska sudionica je i međunarodnih aranžmana i režima:

  • Waasenar aranžman (Wassenaar Arrangement - WA) – cilj ovog aranžmana je poticanje transparentnosti i veće odgovornosti u prijenosu robe i tehnologije za konvencionalno oružje i robu s dvojnom namjenom, te održavanje dogovorenog kontrolnog popisa vojne robe i robe s dvojnom namjenom. Republika Hrvatska sudionica je WA od lipnja 2005. godine.
  • Grupa nuklearnih dobavljača (Nuclear Suppliers Group – NSG) – cilj joj je stvoriti multilateralnu kontrolu nad izvozom vojne robe i robe s dvojnom namjenom koje se mogu koristiti u izradi nuklearnog oružja, te održavanje kontrolnog popisa. Republika Hrvatska sudionica je NSG-a od lipnja 2005. godine.
  • Zanggerova komisija (Zangger Committee) – cilj je sprječavanje preusmjeravanja izvezenih nuklearnih materijala za civilne svrhe u nuklearna oružja ili druge nuklearne eksplozivne naprave. Republika Hrvatska sudionica je od lipnja 2006. godine.
  • Australska skupina (The Australia Group – AG) – ima za cilj svesti rizik od širenja agensa za kemijski i biološki rat na najmanju moguću mjeru, održavanje dogovorenog kontrolnog popisa prekursora kemijskog oružja, robe s dvojnom namjenom ključnoj u proizvodnji agensa za kemijski i biološki rat, bioloških agenasa i biljnih i životinjskih patogena. Republika Hrvatska sudionica je od travnja 2007. godine.

Republika Hrvatska još uvijek nije sudionica Režima kontrole raketne tehnologije (Missile Technology Control Regime – MTCR) koji ima za cilj ograničiti širenje projektila i tehnologije za proizvodnju projektila, te održavanje kontrolnog popisa robe s vojnom i dvojnom namjenom.

Dakle, prednosti uvođenja sustava kontrole izvoza robe s dvojnom namjenom su u strateškim razlozima i javnoj sigurnosti, ali i potencijalnoj gospodarskoj koristi. Sustav kontrole izvoza robe s dvojnom namjenom ima gospodarsku korist jer proširuje mogućnosti za globalnu trgovinu, omogućuje uvoz robe i tehnologije čiji izvoz kontrolira zemlja izvoznik čime olakšava strana ulaganja, potiče otvaranje radnih mjesta kao rezultat stranog ulaganja i uvezenih tehnologija, te može povećati izvoz poticanjem proizvodnje koja zadovoljava međunarodne standarde.