Godišnje izvješće

Sukladno odredbama članka 20. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom („Narodne novine“, broj 80/11 i 68/13), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je dužno izraditi godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom do 30. travnja tekuće godine.

Godišnje izvješće sadrži podatke o zakonodavnom okviru kontrole izvoza robe s dvojnom namjenom kao i podatke o izdanim, realiziranim i odbijenim dozvolama za robu s dvojnom namjenom te druge važne informacije vezane za sustav kontrole robe s dvojnom namjenom u RH.

Godišnja izvješća o izvozu robe s dvojnom namjenom: