Sankcije i mjere ograničavanja

Zakonodavni okvir

Mjere ograničavanja su sigurnosne mjere i svrha im je očuvanje mira i jačanje međunarodne sigurnosti, odnosno rješavanje kriznih situacija bez uporabe sile pritiskom na države, organizacije ili entitete protiv kojih su takve mjere podignute.

Slijedom obveza preuzetih Poveljom UN-a, kao međunarodnog ugovora koji se temeljem odredbi članka 140. Ustava Republike Hrvatske smatra dijelom unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj snazi iznad zakona, provode se mjere ograničavanja koje su izrečene u odgovarajućim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.

Republika Hrvatska uvodi, provodi ili ukida međunarodne mjere ograničavanja protiv država, međunarodnih organizacija, teritorijalnih entiteta, pokreta ili fizičkih i pravnih osoba na temelju Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (NN 139/08).

Linkovi

Više informacija o restriktivnim mjerama i sankcijama možete pronaći na sljedećim internetskim stranicama: 


Pregled sankcija koje provodi EU

Na stranici  www.sanctionsmap.eu dostupan je pregled svih međunarodnih mjera ograničavanja koje provodi Europska unija.

Ovaj pregled na vrlo pregledan i lako pretraživ način objedinjuje na jednom mjestu sve sankcije koje provodi Europska unija. Stranica nudi mogućnost pretraživanja prema državi, osobama ili organizacijama, vrsti sankcija te na taj način gospodarstvenicima i nadležnim državnim tijelima uvelike olakšava i ubrzava pristup informacijama vezanim uz međunarodne mjere ograničavanja.

Pregled sankcija izradila je Estonija tijekom predsjedavanja Europskom unijom u drugoj polovici 2017.g. te ga nakon svog predsjedanja ustupila na korištenje svim članicama Europske unije.


Sankcije i mjere ograničavanja prema Ruskoj Federaciji

Europska komisija redovito ažurira “Konsolidirani tekst često postavljanih pitanja (FAQ) o primjeni Uredbe Vijeća br. 833/2014 i Uredbe Vijeća br. 269/2014“ 

Cilj smjernica je potpora nacionalnim tijelima država članica i gospodarstvenicima u provedbi novih izvoznih i uvoznih ograničenja uvedenih izmjenama Uredbe Vijeća br. 833/2014.