Roba koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne ili mučenje

U Europskoj uniji nadzor robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje provodi se na temelju Uredbe (EU) 2019/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst).

Zabrana izvoza i uvoza robe koja nema nikakvu praktičnu namjenu osim za izvršenje smrtne kazne ili mučenje i drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje donesena je još 2005.g., ali je otada bila u nekoliko navrata mijenjana pa je radi jasnoće Uredba (EZ) br.1236/2005, s izmjenama, Uredbom (EU) 2019/125 kodificirana.

Uredba (EU) 2019/125 zabranjuje izvoz robe koja nema praktičnu uporabu, osim za izvršenje smrtne kazne, mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje i kontrolu izvoza određene robe koja se može koristiti u te svrhe. Na taj način, Uredba promiče temeljna prava i načela navedena u Povelji o temeljnim pravima Europske unije, posebno poštivanje i zaštitu ljudskog dostojanstva, pravo na život i zabranu mučenja i neljudskog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.Uredba također uključuje izvoznu kontrolu za određene farmaceutske tvari koje se koriste u injekcijama za izvršenje smrtne kazne (popis se nalazi u Prilogu IV).

Uz promicanje poštivanja ljudskog života i temeljnih ljudskih prava, ova Uredba osigurava da gospodarski subjekti nemaju nikakve koristi od trgovine koja promiče ili na drugi način omogućava provođenje politike koja podržava smrtnu kaznu ili mučenje i ostalo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje i kažnjavanje. Uredba također uključuje zabranu prodaje ili kupovine (online i offline) usluga reklamiranja za robu koja nema drugu upotrebnu vrijednost osim izvršavanja smrtne kazne ili mučenja, zabranu reklamiranja i izlaganja određenih proizvoda na izložbama i sajmovima unutar EU-a te svaki provoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršavanje smrtne kazne ili mučenja kao i usluge brokeringa i pružanje ili nuđenje osposobljavanja za korištenje takve robe.

Kako bi Unija što prije reagirala u slučaju da dođe do razvoja nove robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje te ako postoji jasan i neposredan rizik da će se ta roba koristiti u svrhe koje podrazumijevaju takva kršenja ljudskih prava, u Uredbu je ugrađena neodgodiva primjena odgovarajućeg akta Komisije kad za to postoje krajnje hitni razlozi.