Odobrenja za izvoz cjepiva

Provedbenom uredbom komisije (EU) 2021/2071 ?d 25. studenoga 2021. o nadzoru nad izvozom određenih cjepiva i aktivnih tvari koje se koriste za proizvodnju takvih cjepiva propisano je da više nije potrebno ishoditi odobrenje za izvoz cjepiva protiv koronavirusa povezanih sa SARS-om (vrste SARS-CoV) i aktivnih tvari, uključujući banke matičnih stanica i banke radnih stanica, koje se koriste za proizvodnju takvih cjepiva. Uredba je stupila na snagu 1. siječnja 2022.

Nastavak nadzora
Nadzor izvoza navedenih proizvoda nastavlja se u skladu sa člankom 56. stavka 5. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 8 ).
Slijedom navedenog u izvoznoj deklaraciji ili deklaraciji za ponovni izvoz treba navesti dodatne oznake TARIC iz Priloga Uredbe te broj doza (ako je riječ o spremniku s više doza, broj doza za odrasle) tijekom razdoblja od 24 mjeseca počevši od 1. siječnja 2022.
Više informacija možete pronaći na slijedećoj poveznici:
Provedbena uredba komisije (EU) 2021/2071 ?d 25. studenoga 2021.
 
Sve dodatne upite možete poslati na: kontrola.izvoza@mvep.hr.