Konfliktni minerali

Što su „konfliktni minerali“ ?

U politički nestabilnim područjima trgovina mineralima može se koristiti za financiranje oružanih skupina, poticati prisilni rad i druga kršenja ljudskih prava te podržati korupciju i pranje novca. Ti se takozvani "konfliktni minerali", poput kositra, volframa, tantala i zlata , koji se nazivaju i 3TG, mogu koristiti u proizvodima koji su uvijek dostupni, poput mobilnih telefona i automobila ili u nakitu. Potrošačima je teško znati je li proizvod koji su kupili financira nasilje, kršenja ljudskih prava ili druge zločine u inozemstvu.

Uvoznici kositra, tantala, volframa i zlata iz EU -a za proizvodnju robe široke potrošnje moraju biti certificirani od strane EU -a kako bi se osiguralo da ne potiču sukobe i kršenja ljudskih prava u područjima sukoba. Kositar, tantal, volfram i zlato koriste se u mnogim potrošačkim proizvodima u EU -u, osobito u automobilskoj industriji, elektronici, zrakoplovstvu, pakiranju, građevinarstvu, rasvjeti, industriji industrijskih strojeva i alata, kao i u nakitu.

EU zakonodavstvo:

a) UREDBA (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o utvrđivanju obveze dubinske analize lanca opskrbe za uvoznike kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata podrijetlom iz sukoba zahvaćenih i visokih koncentracija -područja rizika     

b) Preporuka Komisije (EU) 2018/1149 od 10. kolovoza 2018. o neobavezujućim smjernicama za identifikaciju sukobima zahvaćenih i visoko rizičnih područja i drugih rizika lanca opskrbe prema Uredbi (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeće     

c) Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/429 od 11. siječnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu metodologije i kriterija za procjenu i priznavanje programa dubinske analize lanca opskrbe koji se odnose na kositar , tantal, volfram i zlato     

Što je dubinska analiza?

Due diligence je način na koji poduzeće razumije, upravlja i komunicira o riziku. To uključuje rizike koje stvara za druge i rizike na koje nailazi svojim strateškim i operativnim odlukama i akcijama.  

Tehnički opis dubinske analize bio bi sljedeći: to su procesi kroz koje poduzeća identificiraju, sprječavaju, ublažavaju i uzimaju u obzir način na koji se bave svojim stvarnim i potencijalnim štetnim utjecajima. Dubinska analiza lanca opskrbe stalni je proaktivan i reaktivan proces kroz koji tvrtke prate i upravljaju svojim kupnjama i prodajom s ciljem osiguranja da ne doprinose sukobu ili srodnim štetnim utjecajima.

Minerali obuhvaćeni ovom Uredbom uglavnom dolaze iz područja gdje je teška sigurnosna situacija i gdje naoružane skupine koje kontroliraju rudarska mjesta i koriste lokalno stanovništvo, uključujući djecu i djeluju na vađenje sirovina u vrlo teškim uvjetima. Ozbiljna situacija u sigurnosnim i ljudskim pravima međunarodnu zajednicu sve više zabrinjava, posebno u okviru Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) čije preporuke podržavaju i smjernice novog zakonodavstva Europske unije .     

Značenje novog zakonodavstva EU -a i utjecaj na hrvatske uvoznike

Cilj novog zakona je ograničiti mogućnosti naoružanih skupina da sudjeluju u trgovini kositrom, tantalom, volframom, njihovim rudama i zlatom. Uredba ima za cilj osigurati transparentnost postupaka opskrbe uvoznika i talionica i rafinerija Unije koji dobivaju minerale iz dotičnih područja. Nije cilj Uredbe prestati uzimati sirovine ili metale od postojećih partnera, nego pritisnuti rudarska mjesta kako bi se donijele željene promjene.  

Hrvatski uvoznici obuhvaćeni Uredbom sada će imati neke obveze dubinske analize (društvena odgovornost poduzeća) koje će njihov lanac opskrbe učiniti transparentnijim.

Koje su nove odgovornosti?

Uvoznici obuhvaćeni Uredbom sada će morati prilagoditi svoju unutarnju upravljačku strukturu kako bi mogli pribaviti i procijeniti informacije relevantne za te rizike, te uključiti ovaj pristup dubinske analize u svoje ugovorne odnose s dobavljačima. Uvoznike će zanimati podrijetlo sirovina koje kupuju i procijenit će rizik da te sirovine ne dolaze iz "neodgovornih" izvora. Njihov sustav podliježe redovitim revizijama od strane neovisnog revizora, osim ako kupuju isključivo od već provjerenih izvora. Osim toga uvoznici će morati objavljivati ??informacije o svojim postupcima dubinske analize na godišnjoj razini. 

Koja je razlika između "conflict-free" i "odgovornosti"?

Težnja tvrtke da se proglasi „conflict-free“ nije ni preporuka OECD Due Diligence-a, ni zahtjev Uredbe EU-a. Učinkovita dubinska analiza Vaših lanaca opskrbe pomoći će vam da odgovorno nabavite iz područja zahvaćenih sukobima i visokorizičnim područjima. Bez obzira na to koristite li dubinsku analizu lanca opskrbe kako biste omogućili „conflict-free“ tvrdnje o svom poslu ili proizvodima, ako slijedite korake dubinske analize opisane u OECD DDG-u i uspijete pokazati značajno poboljšanje vašeg sustava upravljanja rizicima, tada možete tvrditi da odgovorno nabavljate minerale.

Saznajte više o istini koja stoji iza Vašeg pametnog telefona

Svi koristimo elektroničke uređaje poput mobilnih telefona, no znamo li odakle potječu materijali koji ih čine? 

Koji je opseg dubinske analize i što se očekuje od tvrtke pod vodstvom OECD-a?

Ako ste mala tvrtka, obaviti dubinsku provjeru znači:

Morate identificirati talionice i rafinerije u svom lancu opskrbe.

Nakon što identificirate talionice i rafinerije, provjerite jesu li poduzeća uspješno prošla reviziju. Prema Uredbi EU -a, Komisija će objaviti popis globalno odgovornih talionica takozvani „White List of smelters and refiners“ , uzimajući u obzir one obuhvaćene shemama dubinske analize lanca opskrbe koje je priznala Komisija. 

Procijeniti sustave dubinske analize talionica i rafinerija u odnosu na Due Diligence Guidelines OECD-a.

Morat ćete zatražiti informacije od svojih dobavljača da biste razumjeli upravljaju li i kako upravljaju rizicima. Ako niste zadovoljni pruženim podacima, također biste mogli zatražiti da im dostave primjere kako su u prošlosti upravljali relevantnim rizicima ili kako to namjeravaju učiniti u budućnosti.

Ako ste nizvodna tvrtka, možda će vam biti teško identificirati talionice i rafinerije.

U tom slučaju pokušajte surađivati ??s drugim tvrtkama kako biste identificirali talionice i rafinerije u vašem opskrbnom lancu. Vaši dobavljači koji bi trebali biti uzvodno od Vas bi trebali biti bliže talionicama/rafinerijama u Vašem opskrbnom lancu, pa bi tako mogli imati više informacija. 

Izvor: Europska Komisija

Uvedite sustav transparentnosti opskrbnog lanca za mapiranje Vašeg opskrbnog lanca. 

To će se koristiti za identifikaciju talionica i rafinerija u opskrbnom lancu te za identifikaciju informacija o lokacijama označenim crvenim zastavicama mineralnog podrijetla i tranzita. Ove će Vam informacije pomoći u identificiranju zemalja podrijetla, transporta i tranzita metala u opskrbnom lancu za svaku topionicu i rafineriju. 'Due diligence ready!' platforma pruža paket alata za dubinsku analizu koji navodi informacije o potencijalnim alatima koji Vam mogu pomoći u tome. 

Vodite evidenciju o postupku dubinske analize, komunikaciji, donesenim odlukama i razlozima donošenja određenih odluka.

Čuvajte evidenciju najmanje 5 godina.

Pomno pratite rizike kada se identificiraju.

Godišnje procjenjujte rizik kako biste vidjeli je li se što promijenilo od Vaše prethodne procjene rizika.

Popis područja zahvaćenih sukobima i visokog rizika (CAHRA)

Neiscrpan i redovito ažuriran popis područja zahvaćenih sukobima i područja visokog rizika (CAHRA) (kako je definirano Uredbom 2017/821). 

Prema Uredbi EU-a o sukobima o mineralima koja je stupila na snagu 1. siječnja 2021., definicija CAHRA-a je „Područja u stanju oružanog sukoba, krhka postkonfliktna područja, kao i područja koja svjedoče o slabom ili nepostojećem upravljanju i sigurnosti, poput propale države i rasprostranjena i sustavna kršenja međunarodnog prava, uključujući kršenja ljudskih prava ".

Slično, definicija Smjernica OECD-a za dubinsku analizu područja zahvaćenih sukobima i područja visokog rizika glasi: Područja zahvaćena sukobom i visokorizična područja identificiraju se prisutnošću oružanog sukoba, široko rasprostranjenim nasiljem ili drugim rizicima od nanošenja štete ljudima. Oružani sukob može imati različite oblike, poput sukoba međunarodnog ili nemeđunarodnog karaktera, koji može uključivati ??dvije ili više država, ili se može sastojati od oslobodilačkih ratova, pobuna, građanskih ratova itd. Područja visokog rizika mogu uključuju područja političke nestabilnosti ili represije, institucionalne slabosti, nesigurnosti, urušavanja civilne infrastrukture i široko rasprostranjenog nasilja. Takva područja često karakteriziraju raširena kršenja ljudskih prava i kršenja nacionalnog ili međunarodnog prava.

Kako bi olakšala usklađenost s Uredbom EU-a, Europska Komisija je pripremila neobavezujuće smjernice u obliku priručnika za gospodarske subjekte, objašnjavajući kako je najbolje primijeniti kriterije za identifikaciju CAHRA-e. Ovaj biste alat trebali koristiti za provođenje dubinske analize postojećeg, budućeg ili novog dobavljača ili kupca. 

Ako nabavljam iz CAHRA-e, hoću li izgubiti neke svoje klijente?

Najprije je važno podsjetiti da cilj OECD DDG -a nije spriječiti nabavu 3TG -a iz CAHRA-e, već osigurati da takvo nabavljanje ne vodi do rezultata kao što su financiranje oružanih skupina, teški gospodarski kriminal i kršenja ljudskih prava. Kako bi spriječile ili umanjile identificirani rizik, tvrtke mogu ili nastaviti trgovati i poduzimati mjere za smanjenje rizika, obustaviti trgovinu dok nastavljaju takve napore ili se prekinuti s dobavljačem nakon neuspjelih pokušaja ublažavanja rizika.

Ako Vaša tvrtka otkrije da jedan ili više vaših dobavljača dobiva minerale iz CAHRA -e, ne biste trebali prestati poslovati s njima kao prvi odgovor. Ako namjeravate nastaviti dobivati ??izvor od CAHRA -e, morate uložiti sve razumne napore kako biste upravljali rizicima i svojim klijentima pružili dokaze (npr. revizije, dokumenti o dubinskoj analizi) da je Vaša dubinska analiza (a time i ona Vašeg dobavljača) pouzdana i praktički nema rizika financiranja sukoba ili kršenja ljudskih prava. To bi trebalo povećati njihovo prihvaćanje minerala iz CAHRA-e u njihovim opskrbnim lancima. 

Koliko će mi vremena trebati za provedbu dubinske analize i kako mogu smanjiti troškove?

Provođenje dubinske analize oduzet će neko vrijeme i resurse, ali vrijeme koje će vam trebati ovisit će o vašoj veličini i položaju u opskrbnom lancu, složenosti i profilu rizika vaših opskrbnih lanaca, vašem iskustvu u postavljanju sustava upravljanja i vašem pristupu ubrzana proporcionalna rješenja. Postoji mnogo varijacija u načinu na koji tvrtka može provesti dubinsku analizu, a OECD DDG je osmišljen za tu fleksibilnost. Kao mala i srednja poduzeća vjerojatno ćete imati manje dobavljača od većih tvrtki i imati dugotrajne poslovne odnose s njima. To bi Vam trebalo omogućiti da postupno akumulirate vrstu informacija potrebnih za postavljanje i obavite odgovarajuću dubinsku provjeru u razumnom roku.

Ako ste tvrtka s mnogo dobavljača, razmislite o pridruživanju industrijskom udruženju kako biste udružili snage s drugim tvrtkama i iskoristili veću moć. Također razmislite o uvođenju sustava upravljanja (potencijalno uključujući sustav upravljanja podacima koji pomaže u prikupljanju, objedinjavanju i izvješćivanju podataka dubinske analize). Cijeli popis IT rješenja možete pronaći u okviru alata za dubinsku provjeru . Sustav za upravljanje podacima mogao bi vam uštedjeti vrijeme pri prikupljanju i prikupljanju podataka, a Vi ćete svoje vrijeme moći usredotočiti na ublažavanje rizika koje identificirate kroz sustav.  

Drugi način uštede vremena i novca je proučavanje integriranih softverskih rješenja za upravljanje podacima i usklađenost. To Vam može pomoći u povećanju učinkovitosti i na taj način smanjiti troškove kombiniranjem usklađenosti s različitim zakonima i dosegom dobavljača. Na primjer, neka IT rješenja mogu Vam pomoći u usklađivanju sa zahtjevima/smjernicama o odgovornom izvoru, kao i u skladu s nekoliko regulatornih/zakonodavnih zahtjeva na kombiniran i isplativ način.

Koja je razlika između nizvodnih i uzvodnih tvrtki? Koji sam tip? 

Izrazi „nizvodno“ i „uzvodno“ koriste se za označavanje različitih faza proizvodnih procesa i uporabe u lancu opskrbe mineralima i u industriji. Jednostavno rečeno, uzvodne tvrtke su one koje su aktivne u fazama od ekstrakcije do (uključujući i) taljenje i rafiniranje. Nizvodna poduzeća su ona koja prerađuju izlaz iz talionica i rafinerija u poluproizvode i finalne proizvode. Što je tvrtka nizvodnije, to je bliže krajnjim korisnicima/potrošačima. 

Pregled lanca opskrbe mineralima

Izvor: prilagođeno prema smjernicama OECD-a

Tvrtke nizvodno od rafinerija i topionica uključuju trgovce i burze metala, banke za poluge, druge subjekte koji sami izrađuju presvlake zlata, proizvođače komponenti, proizvođača proizvoda, proizvođača originalne opreme, proizvođača nakita i trgovaca na malo. Uključuje i druge tvrtke koje koriste obrađene metale u proizvodnji proizvoda, kao što su proizvođači i trgovci elektroničkom opremom i/ili medicinskim uređajima. Tvrtke uzvodno uključuju ona koja se bave vađenjem (zanatske i male do velikih proizvođača), lokalne trgovce i izvoznike iz zemlje podrijetla minerala, međunarodne trgovce koncentratima, prerađivače minerala, rafinerije i talionice.

Uloga Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je nadležno tijelo u smislu provođenja Uredbe (EU) 2017/821 i osigurava učinkovite provedbu. 

Web stranica Europske komisije o konfliktnim mineralima:

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/

Kontakt:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Služba za izvoznu kontrolu

Gajeva 4, 10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4598 123 + 385 1 4598 134     

E-mail: kontrola.izvoza@mvep.hr