Popis

Popis robe s dvojnom namjenom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o Popisu robe s dvojnom namjenom. Popis robe s dvojnom namjenom sastoji se od popisa međunarodnih režima i to: Wassenaar aranžmana, Režima kontrole raketne tehnologije, Grupe nuklearnih dobavljača, Australske skupine i Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i njegovu uništenju. Donošenjem Popisa koji je usklađen s državama članicama navedenih režima omogućuje se ista klasifikacija i postupak izdavanja izvoznih dozvola za robe s dvojnom namjenom u različitim državama.

 • Kategorija 0 - Nuklearni materijali, postrojenja i oprema
 • Kategorija 1 - Posebni materijali i srodna oprema
 • Kategorija 2 - Obrada materijala
 • Kategorija 3 - Elektronika
 • Kategorija 4 - Računala
 • Kategorija 5 - Telekomunikacije i "sigurnost informacija"
 • Kategorija 6 - Senzori i laseri
 • Kategorija 7 - Navigacija i avionika
 • Kategorija 8 - Pomorstvo
 • Kategorija 9 - Zračni i svemirski prostor i pogonski sustavi

Svaka od navedenih kategorija popisa podijeljena je na pet skupina koji određuju vrstu robe vezano uz namjenu, i to:

 • Skupina A - Sustavi, oprema i komponente
 • Skupina B - Oprema za ispitivanje, pregled i proizvodnju
 • Skupina C - Materijali
 • Skupina D - Računalni programi (Softver)
 • Skupina E - Tehnologija

Zadnja tri broja označavaju podrijetlo kontrole vezano za međunarodne režime:

 • 000 - 099 - Wassenaar aranžman
 • 100 -199 - MTCR - Režim kontrole raketne tehnologije
 • 200 - 299 - NSG - Grupe za sprječavanje širenja nuklearnog oružja i materijala
 • 300 - 399 - Australska skupina
 • 400 - 499 - CWC - Konvencija o zabrani kemijskog oružja

Određene države imaju i nacionalne kontrole koje su određene brojevima od 901 do 999. Republika Hrvatska nije uvela nacionalnu kontrolnu listu za izvoz robe s dvojnom namjenom.

Svaka skupina sadrži popis robe po točkama s detaljnim opisom robe. Pojedinačna točka robe označena je posebnom peteroznamenkastom šifrom. Struktura šifre određuje namjenu uporabe robe i njenu vrstu, te podrijetlo vezano za međunarodne kontrolne režime. U peteroznamenkastoj šifri robe pojedinačne oznake određuju slijedeće:

 • Prva oznaka - brojčana oznaka označava kategoriju robe u popisu (0-9)
 • Druga oznaka - skupina proizvoda (A-E)
 • Treća oznaka - brojčana oznaka označava izvor robe vezano za međunarodne kontrolne režime
 • Četvrta i peta oznaka - brojčane oznake označavaju raspored robe u kategoriji i skupini.

Primjer: 7D005 - „Softver” posebno oblikovan za dešifriranje koda „sustava za satelitsku navigaciju” koji je namijenjen potrebama vlade

Popis robe s dvojnom namjenom možete naći ovdje

Potrebno je napomenuti da ovaj način određivanja kategorije robe nije usklađen s kombiniranim sustavom Carinske tarife te je njegovo korištenje vrlo specifično.

Kako bismo vam olakšali snalaženje u Popisu robe s dvojnom namjenom upućujemo vas na Korelacijski popis tarifnih oznaka prema Integriranoj tarifi EU (TARIC) vezano na kontrolne oznake robe s dvojnom namjenom prema Prilogu Uredbe (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća.