Podnošenje zahtjeva i dokumentacija za dugotrajnu (D) vizu

Dugotrajna viza (viza D) je odobrenje za ulazak ako je državljaninu treće zemlje odobren privremeni boravak, odnosno izdana dozvola za boravak i rad, i ako mu je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna kratkotrajna viza.
Izdaje se za jedan ili više ulazaka, s rokom valjanosti do šest mjeseci i s odobrenim trajanjem boravka do 30 dana.
Zahtjev za dugotrajnu vizu (viza D) podnosi se prije ulaska u Hrvatsku, u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu  ili viznom centru VFS Globala.

Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, podnositelj može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu.
Zahtjev se podnosi osobno.

Zahtjeve za maloljetnike ili osobe lišene poslovne sposobnosti podnose njihovi zakonski zastupnici.

Zahtjev za vizu D podnosi se najranije dva mjeseca prije, a najkasnije dva mjeseca nakon početka valjanosti privremenoga boravka ili izdane dozvole za boravak i rad u Republici Hrvatskoj.

Državljanin treće zemlje kojem je izdana dugotrajna viza dužan je u roku od 30 dana od početka valjanosti vize obratiti se nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji radi prijave boravišta i izrade biometrijske dozvole boravka.
 
Prigodom podnošenja zahtjeva za vizu, potrebno je predati ispunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za vizu D, propisanu dokumentaciju i dati otiske prstiju.
 
Obrazac zahtjeva za vizu D 
 
Dokumentacija uz zahtjev za vizu D
  • Obrazac zahtjeva za vizu, popunjen i vlastoručno potpisan.
  • Putovnica koja ispunjava sljedeće uvjete:
- mora imati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize
- mora biti izdana u posljednjih 10 godina
- rok valjanosti mora biti najmanje tri mjeseca dulji od razdoblja valjanosti privremenog boravka ili dozvole za boravak i rad

Popis putnih isprava što ih Republika Hrvatska priznaje valjanim za prelazak državne granice i unošenje vize
  • Nedavno snimljena identifikacijska fotografija, u skladu sa standardima ICAO 
  • Pri podnošenju zahtjeva uzimaju se otisci prstiju. Određene kategorije osoba oslobođene su od davanja otisaka prstiju.
  • Putno zdravstveno osiguranje koje pokriva razdoblje boravka od 30 dana u Republici Hrvatskoj, a za pokriće troškova hitne medicinske pomoći i/ili bolničkoga liječenja i povratka u domovinu iz zdravstvenih razloga, ili u slučaju smrti. Osiguranje mora biti valjano na cijelom Schengenskom području. Najmanja svota je 30.000 eura.
  • Dokaz o odobrenom privremenom boravku ili izdanoj dozvoli za boravak i rad u Republici Hrvatskoj.
  • Dokaz o sredstvu putovanja.
  • Dokaz o uplaćenoj viznoj pristojbi.
  • Ako se zahtjev podnosi u viznom centru VFS Globala, uplaćuje se i tzv. pristojba za uslugu.