Zahtjev za vizu

Zahtjev za schengensku vizu (viza A i viza C)

Podnositelj zahtjeva ispunjava propisani obrazac latiničnim pismom i velikim tiskanim slovima te ga vlastoručno potpisuje.

Državljanin treće zemlje koji je upisan u putnu ispravu državljanina treće zemlje koji podnosi zahtjev za vizu, također podnosi zahtjev za vizu na propisanom obrascu.

Zahtjev za maloljetnog državljanina treće zemlje ili državljanina treće zemlje lišenog poslovne sposobnosti podnosi i potpisuje njegov zakonski zastupnik.

Obrazac zahtjeva za schengensku vizu može se otvoriti u PDF obliku (Portable Document Format) i dostupan je na različitim jezicima za ručno ispunjavanje te se može ispuniti i u elektroničkom obliku putem poveznice crovisa.mvep.hr

 

Zahtjev za dugotrajnu vizu (viza D)

Zahtjev za dugotrajnu vizu podnosi se na obrascu propisanom Dodatkom 1.B Pravilniku o vizama ("Narodne novine" broj 109/21), na snazi od 1. studenoga 2021.

Podnositelj zahtjeva ispunjava obrazac latiničnim pismom i velikim tiskanim slovima te ga vlastoručno potpisuje.

Zahtjev za izdavanje vize za maloljetnog stranca ili stranca lišenog poslovne sposobnosti podnosi i potpisuje njegov zakonski zastupnik.

Obrazac zahtjeva za dugotrajnu vizu može se otvoriti u PDF obliku (Portable Document Format) i dostupan je na različitim jezicima za ručno ispunjavanje te se može ispuniti i u elektroničkom obliku putem poveznice crovisa.mvep.hr