Informacije za nositelje schengenske vize

Ako vam je izdana viza za kratkotrajni boravak na Schengenskom području, molimo da odmah po primitku vize provjerite točnost svih informacija koje sadrži.
 
Provjerite sljedeće:
  • Vaša putovnica ima svoj broj koji je naveden i na naljepnici vize. Provjerite jesu li ti brojevi isti;
  • Zatražili ste vizu za određeno razdoblje ili više njih. Provjerite odgovara li vaša zrakoplovna karta broju dana i razdoblju valjanosti navedenim na naljepnici vize;
  • Provjerite odgovara li broj ulazaka koje ste zatražili (jedan, dva ili više) broju ulazaka navedenom na naljepnici Vaše vize;
  • Provjerite je li Vaše ime ispravno napisano.
 
Učinite to samo kako biste izbjegli probleme ili dodatne troškove prilikom korištenja Vaše vize.  Ako smatrate da podaci na naljepnici vize nisu točni, odmah obavijestite konzulat ili veleposlanstvo, kako bi se eventualne pogreške mogle ispraviti.
 


Kako čitati naljepnicu vize:

Rubrika “TRAJANJE BORAVKA (DURATION OF STAY)… DANA (DAYS)” označava broj dana koliko možete boraviti na Schengenskom području. Dane treba računati od datuma ulaska na Schengensko područje (ulazni štambilj) do datuma izlaska iz Schengenskog područja. Vremensko razdoblje između “OD (FROM)… DO (UNTIL)” obično je dulje od broja dana otisnutog u rubrici “TRAJANJE BORAVKA (DURATION OF STAY)… DANA (DAYS)”. Razlika u razdoblju omogućuje Vam fleksibilnost prilikom planiranja ulaska i izlaska iz Schengenskog područja, ali Vaš boravak na Schengenskom području nipošto ne smije biti dulji od broja dana navedenog u rubrici  "TRAJANJE BORAVKA (DURATION OF STAY)... DANA (DAYS)". Neovisno o tome koliko ste dana boravili na Schengenskom području, morate ga napustiti najkasnije do datuma otisnutog u rubrici „DO (UNTIL)”.

Kako čitati naljepnicu vize - informativni letak (EN)


 
Granična kontrola:

Iako vam viza omogućuje putovanje u Hrvatsku te, najčešće, u druge države članice Schengenskog područja, ne daje vam automatski i pravo na ulazak u Hrvatsku. Možda ćete tijekom graničnih i drugih kontrola morati dostaviti određene informacije. Primjerice, mogu se zatražiti informacije o Vašim sredstvima za uzdržavanje, o tome koliko dugo namjeravate boraviti […] te razlozima posjeta […]. U nekim slučajevima, posljedica takvih provjera može biti da se nositelju vize odbije ulazak u Hrvatsku ili na Schengensko područje.
 
Stoga se preporučuje da sa sobom nosite preslike dokumenata koje ste predočili prilikom podnošenja zahtjeva za vizu (npr. presliku jamstvenog pisma, potvrde putovanja, sredstava za uzdržavanje i druge dokumente kojima dokazujete svrhu Vašeg boravka).  Time će se olakšati postupak granične kontrole i izbjeći zastoji na granici.
 
 

Registracija u Hrvatskoj:
 
Po dolasku u Hrvatsku, ako ne boravite u hotelu ili sličnom objektu, u roku od dva dana trebate se  prijaviti nadležnoj policijskoj upravi ili postaji prema mjestu Vašeg prebivališta. Također, u slučaju da tijekom boravka promijenite mjesto boravka, morate se, u roku od dva dana, ponovo prijaviti.

* Ako odsjedate u hotelu ili koristite drugu vrstu komercijalnog smještaja, pružatelj smještaja obvezan Vas je prijaviti u roku od jednog dana po dolasku.
 
 
Važna napomena:
 
Morate se pridržavati razdoblja boravka koje Vam je odobreno vizom. Posljedica zlouporabe i prekoračenja boravka može biti Vaše protjerivanje i zabrana izdavanja nove schengenske vize na određeno vremensko razdoblje.