Pristojbe

Naplaćuju se na zahtjev za izdavanje vize, u trenutku podnošenja zahtjeva.

  EUR USD
pristojba za zrakoplovno-tranzitnu (viza A) i kratkotrajnu vizu (viza C) 80 85,33
pristojba za dugotrajnu vizu (viza D) 93 99,19
 

Od plaćanja pristojbi na zahtjeve za zrakoplovno-tranzitnu (viza A) i kratkotrajnu vizu (viza C) oslobođeni su:

 • članovi uže obitelji hrvatskog državljanina,
 • članovi obitelji državljana država članica EGP-a i Švicarske koji putuju s njima ili im se pridružuju,
 • djeca do navršenih 12 godina,
 • nositelji diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno
 • učenici, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te nastavnici u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe,
 • gostujući nastavnici i suradnici na visokim učilištima koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa,
 • istraživači, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. O olakšanom izdavanju jedinstvenih viza za kratkotrajni boravak od strane država članica za istraživače iz trećih zemalja koji putuju unutar Zajednice u svrhu obavljanja znanstvenog istraživanja,
 • strani istraživači koji se ugošćuju na znanstvenim organizacijama za rad na znanstvenim istraživanjima te koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa,
 • predstavnici neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija.

 Od plaćanja pristojbi na zahtjeve za dugotrajnu vizu (viza D) oslobođeni su:

 • djeca do navršenih 12 godina,
 • državljani trećih zemalja kojima je odobren boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom (supružnik, djeca),
 • državljani trećih zemalja kojima je odobren boravak u svrhu:
  • srednjoškolskog obrazovanja
  • studiranja
  • istraživanja
  • humanitarnog razloga.
DRUGE PRISTOJBE EUR USD
za pohranu izvornika jamstvenoga pisma fizičke ili pravne osobe u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, po primjerku 18.58   19,82
na žalbu za odluku o odbijanju, poništenju ili ukidanju zrakoplovno-tranzitne (viza A) i kratkotrajne vize (viza C) ili na odluku o odbijanju produljenja i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane kratkotrajne vize (viza C) 42,47 45,30
na žalbu za odluku o odbijanju, poništenju ili ukidanju dugotrajne vize (viza D) 42,47 45,30