Odlučivanje o zahtjevu za schengensku vizu

ROKOVI ZA ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU

Nadležna hrvatska vizna tijela provjeravaju poštuje li podnositelj zahtjeva uvjete ulaska u Schengensko područje, predstavlja li opasnost od nezakonite migracije ili opasnost za sigurnost država članica, te namjerava li napustiti područje država članica prije isteka vize koju je zatražio.

Ova provjera zasniva se na priloženim dokumentima i podacima koje podnositelj zahtjeva dostavlja uz zahtjev za vizu.

Važno je dostaviti potpunu dokumentaciju čim se podnese zahtjev za vizu kako bi hrvatska nadležna tijela mogla donijeti odluku što je prije moguće.
Kao opće pravilo, veleposlanstvo/konzulat odlučuje o zahtjevima u roku do 15 kalendarskih dana od datuma podnošenja zahtjeva.

Ovaj se rok može, u pojedinačnim slučajevima, produžiti do 45 dana ako je potrebno detaljnije razmatranje zahtjeva i/ili dodatnih dokumenata.


PRETHODNO SAVJETOVANJE S DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA

Neke države članice Schengenskog područja dodatno zahtijevaju prethodno savjetovanje za zahtjeve za vizu koje državljani određenih trećih zemalja podnose drugim državama članicama Schengenskog područja.

Postupak takvoga savjetovanja može trajati do sedam kalendarskih dana.

Prethodno savjetovanje trenutačno je potrebno za državljane trećih zemalja koje su navedene u Dodatku 16. Priručnika I. Zakoniku o vizama


ŽALBA PROTIV ODLUKE O ODBIJANJU, UKIDANJU ILI PONIŠTENJU VIZE

Obavijesti o postupku podnošenja žalbe dostupne su na sljedećoj poveznici