Dokumentacija uz zahtjev

Hrvatska veleposlanstva/konzulati izdaju schengenske vize (A i C) i nacionalne vize (D).
 
Viza A
Zrakoplovno-tranzitna viza (viza A) je odobrenje za tranzit preko međunarodnih tranzitnih područja zračnih luka država članica.
Viza A potrebna je državljanima trećih zemalja navedenima u Prilogu IV. Zakonika o vizama
 
Viza C
Kratkotrajna viza (viza C) je odobrenje za planirani boravak na državnom području država članica u trajanju koje ne prelazi 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.
Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja.
Dopušteni broj dana boravka na Schegenskom području može se izračunati pomoću online kalkulatora.
Zahtjev za vizu podnosi se u veleposlanstvu/konzulatu one države članice Schengenskog područja koja je glavno odredište putovanja.
Ako je glavno odredište putovanja Hrvatska, zahtjev se podnosi u nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu ili viznom centru VFS Globala.
Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj zemlji, a ni viznoga centra, podnositelj može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu u drugoj zemlji.
Zahtjev za vizu podnosi se osobno.
Zahtjeve za maloljetnike ili osobe lišene poslovne sposobnosti podnose njihovi zakonski zastupnici.
Zahtjev vizu C podnosi se najranije šest mjeseci prije početka namjeravanoga putovanja te u pravilu najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka namjeravanoga putovanja.
Pomorci koji obavljaju svoje dužnosti mogu podnijeti zahtjev za vizu najranije devet mjeseci prije početka namjeravanoga putovanja.
 
Prigodom podnošenja zahtjeva za vizu, potrebno je predati ispunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za vizu, propisanu dokumentaciju i dati otiske prstiju.
 
Obrazac zahtjeva za vizu C
 
Osnovna dokumentacija uz zahtjev za vizu C
 • Obrazac zahtjeva za vizu, popunjen i potpisan.
 • Putovnica koja ispunjava sljedeće uvjete:
- mora imati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize
- mora biti izdana u posljednjih 10 godina
- rok valjanosti mora biti najmanje tri mjeseca dulji od datuma kada namjeravate napustiti Schengensko područje, ili, u slučaju višekratnih putovanja, od datuma kada namjeravate otići prigodom posljednjega putovanja

Popis putnih isprava što ih Republika Hrvatska priznaje valjanim za prelazak državne granice i unošenje vize 
 
 • Nedavno snimljena identifikacijska fotografija, u skladu sa standardima ICAO 
 • Pri podnošenju zahtjeva uzimaju se otisci prstiju. Određene kategorije osoba oslobođene su od davanja otisaka prstiju.
 • Putno zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove hitne medicinske pomoći i/ili bolničkoga liječenja i povratka u domovinu iz zdravstvenih razloga, ili u slučaju smrti. Osiguranje mora biti valjano na cijelom Schengenskom području i obuhvaćati čitavo vrijeme planiranog boravka. Najmanja svota je 30.000 eura.
 • Dokaz o uplaćenoj viznoj pristojbi.
 • Ako se zahtjev podnosi u viznom centru VFS Globala, uplaćuje se i tzv. pristojba za uslugu.
 • Dokumentacija koja se odnosi na svrhu boravka, sredstva za uzdržavanje, sredstvo putovanja i namjeru povratka u matičnu zemlju ili mogućnost ulaska u treću zemlju.
 
Potpuni popis isprava možete pogledati na mrežnoj stranici veleposlanstva/konzulata. Tijekom obrade zahtjeva, od podnositelja se može zatražiti da dostavi dodatne informacije ili isprave ili može biti pozvan na razgovor.
 
Ako se zahtjev podnosi u trećoj zemlji za koju postoji usklađeni Popis popratnih isprava što ih prilažu podnositelji zahtjeva za vizu C, potrebno je pregledati taj Popis kako bi se izbjegao nedostatak isprava pri podnošenju zahtjeva.

Pogledajte usklađeni popis popratnih isprava koje podnositelji zahtjeva za vizu C moraju predati u određenim trećim zemljama ili teritorijima:
 
Afganistan Alžir Angola
Argentina Armenija Australija
Azerbajdžan Bangladeš Bjelarus
Bolivija Bosna i Hercegovina Brazil
Čile Egipat Ekvador
Etiopija Filipini Gana
Gruzija Indija Indonezija
Irak Iran Irska
Izrael Jordan Južna Afrika
Južna Koreja Kabo verde Kamerun
Kanada Kazahstan Kenija
Kina Kina – Hong Kong Kina – Makao
Kosovo Kosta rika Kuba
Maroko Meksiko Moldova
Mozambik Nigerija Nikaragva
Pakistan Palestina Rusija
Saudijska Arabija Senegal Singapur
Sjedinjene Američke Države Šri Lanka Tajland
Tanzanija Trinidad i Tobago Tunis
Turska Ujedinjena Kraljevina Ujedinjeni Arapski Emirati
Ukrajina Uzbekistan Vijetnam
Zambija    

 
 
Viza D
Dugotrajna viza (viza D) je odobrenje za ulazak ako je državljaninu treće zemlje odobren privremeni boravak, odnosno izdana dozvola za boravak i rad, i ako mu je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna kratkotrajna viza.
Izdaje se za jedan ili više ulazaka, s rokom valjanosti do šest mjeseci i s odobrenim trajanjem boravka do 30 dana.
Zahtjev za dugotrajnu vizu (viza D) podnosi se prije ulaska u Hrvatsku, u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu  ili viznom centru VFS Globala.
Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, podnositelj može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu.
Zahtjev se podnosi osobno.
Zahtjeve za maloljetnike ili osobe lišene poslovne sposobnosti podnose njihovi zakonski zastupnici.
Zahtjev za vizu D podnosi se najranije dva mjeseca prije, a najkasnije dva mjeseca nakon početka valjanosti privremenoga boravka ili izdane dozvole za boravak i rad u Republici Hrvatskoj.
Državljanin treće zemlje kojem je izdana dugotrajna viza dužan je u roku od 30 dana od početka valjanosti vize obratiti se nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji radi prijave boravišta i izrade biometrijske dozvole boravka.
 
Prigodom podnošenja zahtjeva za vizu, potrebno je predati ispunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za vizu D, propisanu dokumentaciju i dati otiske prstiju.
 
Obrazac zahtjeva za vizu D 
 
Dokumentacija uz zahtjev za vizu D
 • Obrazac zahtjeva za vizu, popunjen i vlastoručno potpisan.
 • Putovnica koja ispunjava sljedeće uvjete:
- mora imati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize
- mora biti izdana u posljednjih 10 godina
- rok valjanosti mora biti najmanje tri mjeseca dulji od razdoblja valjanosti privremenog boravka ili dozvole za boravak i rad

Popis putnih isprava što ih Republika Hrvatska priznaje valjanim za prelazak državne granice i unošenje vize
 
 • Nedavno snimljena identifikacijska fotografija, u skladu sa standardima ICAO 
 • Pri podnošenju zahtjeva uzimaju se otisci prstiju. Određene kategorije osoba oslobođene su od davanja otisaka prstiju.
 • Putno zdravstveno osiguranje koje pokriva razdoblje boravka od 30 dana u Republici Hrvatskoj, a za pokriće troškova hitne medicinske pomoći i/ili bolničkoga liječenja i povratka u domovinu iz zdravstvenih razloga, ili u slučaju smrti. Osiguranje mora biti valjano na cijelom Schengenskom području. Najmanja svota je 30.000 eura.
 • Dokaz o odobrenom privremenom boravku ili izdanoj dozvoli za boravak i rad u Republici Hrvatskoj.
 • Dokaz o sredstvu putovanja.
 • Dokaz o uplaćenoj viznoj pristojbi.
 • Ako se zahtjev podnosi u viznom centru VFS Globala, uplaćuje se i tzv. pristojba za uslugu.