Zajednički seminar o procesima europskih integracija

U organizaciji Diplomatske akademije MVEP RH i u stalnoj suradnji sa Zakladom Hanns Seidel održava se od 1999. do danas svake godine početkom listopada u Dubrovniku. Cilj seminara je rasprava o aktualnim kretanjima i promjenama u procesima europske integracije, napose u okviru Europske unije, vijeća Europe, OESS-a i drugih važnih europskih tijela, kao i predstavljanje postignuća Republike Hrvatske u postupku pristupanja članstvu EU. Namijenjen je mlađim diplomatima iz država srednje, istočne i jugoistočne Europe. Predavači su iskusni diplomati, sveučilišni profesori i drugi stručnjaci, najčešće iz SR Njemačke, Austrije, Hrvatske, Bugarske i Mađarske, često i sami sudionici pregovaračkog procesa sa EU. Ovaj međunarodni seminar prepoznaje se kao stalni forum razmjene znanja i iskustva sadašnjih i potencijalnih država članica EU, uz važan doprinos komuniciranju i umrežavanju mladih diplomata, kao i predavača.