Dubrovački diplomatski forum

Dubrovački diplomatski forum pokrenut je 1998. godine kao međunarodna konferencija posvećena aktualnim temama u području diplomacije, diplomatskog obrazovanja i usavršavanja. U organizaciji Diplomatske akademije MVEP RH održava se redovito u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik (CAAS), uz kontinuiranu potporu Srednjoeuropske inicijative (SEI), a od 2011. godine i Euro-mediteranskog sveučilišta (EMUNI). Etablirao se kao stalni godišnji skup stručnjaka za diplomaciju, vanjsku politiku i međunarodne odnose, posebno ravnatelja diplomatskih akademija i drugih stručnjaka iz akademske zajednice, s posebnim dijelom programa za mlade diplomate iz država članica SEI i šire.

Trodnevni Dubrovački diplomatski forum posvećen je svake godine drugoj aktualnoj temi,  odvija se na engleskom jeziku kroz uvodna izlaganja i panel rasprave, okrugle stolove i radionice. Omogućuju dinamičnu razmjenu mišljenja, ideja i iskustava, kao i aktivno i interaktivno sudjelovanje i usavršavanje mladih diplomata.

Izlaganja s Dubrovačkog diplomatskog foruma redovito se objavljuju u zbornicima radova (conferenceproceedings), što je dostupno i u elektronskom obliku na web stranici Diplomatske akademije MVEP RH.

Održane konferencije i forumi:

 • 2015: ‘Diplomacy and Diplomatic Training : New Approaches to Diplomatic Practice’
 • 2013: ‘Innovations and Changing Roles of Diplomacy and Diplomatic Training’
 • 2012.: Diplomacija i dijalog među kulturama 
  Diplomacy and Intercultural Dialogue
 • 2011.: Europska unija i njezini susjedi: perspektive i zazovi 
  EU and Its Neighbours: Prospects and Challenges
 • 2010.: Strategijska javna diplomacija 
  Strategic Public Diplomacy
 • 2009.: Moderna europska diplomacija i diplomatsko usavršavanje 
  Modern European Diplomacy and Diplomatic Training:
 • 2008.. Diplomatsko usavršavanje i regionalna suradnja 
  Diplomatic Training and Regional Cooperation
 • 2007.: Cjeloživotno obrazovanje i diplomacija 
  Lifelong Learning and Diplomacy
 • 2005.: Kulturna promocija i diplomacija 
  Cultural Promotion and Diplomacy
 • 2003.: Javna diplomacija i mediji III 
  Public Diploamacy and Media III 
  Gospodarska diplomacija: novi izazovi i kako se nositi s njima 
  Economic Diplomacy: New Challenges and How to Cope wirth Them
 • 2002.: Diplomacija i gospodarski razvoj u zemljama u tranziciji 
  Diplomacy and Business Development in Countries in Transition 
  Javna diplomacija i mediji II 
  Public Diplomacy and Media II
 • 2001.: Gospodarska diplomacija u zemljama u tranziciji 
  Economic Diplomacy in Countries in Transition
 • 2000.: Diplomacija u doba globalizacije 
  Diplomacy in the Era of Globalisation 
  Javna diplomacija i mediji 
  Public Diplomacy and Media
 • 1999.: Diplomacija za 21. stoljeće: upravljanje znanjem
  Diplomacy for the 21st Century: Knowledge Management
 • 1998.: Uloga diplomacije u zemljama u tranziciji s naglaskom na obrazovanje i usavršavanje
  The Role of Diplomacy in Countries in Transition with Special Emphasis on Education and Training