Izdavaštvo

Kao jedna od osnovnih aktivnosti Diplomatske akademije MVEP RH, izdavačka djelatnost obuhvaća objavljivanje godišnjih zbornika i zbornika sa međunarodnih konferencija u organizaciji DA, prijevoda međunarodnih dokumenata i relevantnih publikacija za potrebe korištenja u diplomatskoj službi.

Dosad su u sklopu izdavačke djelatnosti objavljene sljedeće publikacije:

Zbornici
 

Diplomatic Academy Proceedings – International Conferences of the 14th, 15th and 16th CEI Dubrovnik Diplomatic Forum "Intercultural Dialogue and Innovations in Diplomacy and Diplomatic Training", Dubrovnik, Croatia 2011, 2012, 2013 / Editors Mladen Andrlić, Tihana Bohač and Stjepan Špoljarić. – Zagreb: Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, Vol. 10/2016, No. 1.

Diplomatic Academy Proceedings - International Conference of the 13th CEI Dubrovnik Diplomatic Forum "Strategic Public Diplomacy", Dubrovnik, Croatia 20-22 May 2010 / Editors Mladen Andrlić and Andrea Gustović-Ercegovac. - Zagreb: Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, Vol. 9/2012, No. 1

Diplomatic Academy Proceedings - international conferences of the 10th, 11th and 12th CEI Dubrovnik Diplomatic Forum "European diplomacy: regional cooperation, lifelong learning and diplomatic training", Dubrovnik, Croatia 2007, 2008, 2009 / Editors Mladen Andrlić and Jelena Grčić Polić. - Zagreb: Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, Vol. 8/2011, No. 1.

Diplomatic Academy Proceedings - International Conference "Cultural Promotion and Diplomacy", Dubrovnik, Croatia 14-15 October 2005 / Editors Mladen Andrlić and Valerija Šegota. - Zagreb: Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, Vol. 7/2009, No. 1.

Diplomatic Academy Proceedings - International Conference "Public Diplomacy and Media", Dubrovnik, Croatia 7-8 November 2003 / Editors Zoran Pičuljan and Stjepan Špoljarić. - Zagreb: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, Vol. 6/2004, No. 1.

Diplomatic Academy Year – Book, Central European Initiative – International Conference "Diplomacy and Business Development in Countries in Transition", Dubrovnik, Croatia 11 – 12 October 2002 / Editors Petar Turčinović and Zoran Pičuljan. – Zagreb: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, Vol. 5/2003, No. 1.

Diplomatic Academy Year – Book, Central European Initiative – International Conference "Economic Diplomacy in Countries in Transition", Dubrovnik, Croatia, 5 - 6 October 2001 / Editors Mladen Andrlić and Ljiljana Pancirov. – Zagreb: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, Vol. 4/2002, No. 1;

Diplomatic Academy Year – Book, Central European Initiative – International Conference "Diplomacy in the Era of Globalisation", Dubrovnik, Croatia, 6-7 October 2000 / Editors Mladen Andrlić and Irena Zubčević. – Zagreb: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, Vol. 3/2001, No. 1;

Diplomatic Academy Year – Book, Central European Initiative – International Seminar within the Framework of the Stability Pact for South Eastern Europe "Public Diplomacy and Media", Dubrovnik 14 – 15 April 2000 /Editors Mladen Andrlić and Irena Zubčević. – Zagreb: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, Vol. 2/2000, No. 2;

Diplomatic Academy Year – Book, Central European Initiative – International Conference "Diplomacy for the Twenty-First Century: Knowledge Management" / Editors Mladen Andrlić and Irena Zubčević. – Zagreb: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, , Vol. 2/2000, No. 1;

Diplomatic Academy Year – Book, Central European Initiative – International Conference "The Role of Diplomacy in Countries in Transition with special Emphasis on Education and Training", Dubrovnik, Croatia, October 1 – 2, 1998 / Editor Mladen Andrlić. – Zagreb: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, Vol. 1/1999, No. 1;

Zbornik Diplomatske akademije, Simpozij "Hrvatska srednjovjekovna diplomacija" / urednici Mladen Andrlić i Mirko Valentić. – Zagreb: Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, god. 4/1999., br. 2;

Zbornik Diplomatske akademije, Simpozij "Iskustva moderne hrvatske diplomacije" pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana / urednik Mladen Andrlić. – Zagreb: Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, god. 4/1999., br. 1;

Diplomatic Academy Year – Book, International Symposium: "Diplomacy of the Republic of Dubrovnik" Under the Auspices of Dr. Franjo Tuđman President of the Republic of Croatia / Editor Svjetlan Berković. – Zagreb: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, Vol. 3/1998., No. 3 – special issue;

Zbornik Diplomatske akademije, Međunarodni simpozij "Diplomacija Dubrovačke Republike" pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana / urednik Svjetlan Berković. – Zagreb: Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, Diplomatska akademija, Zagreb, 1998., br. 3 – posebno izdanje;

Zbornik Diplomatske akademije, Simpozij "Hrvatska i svijet" – u prigodi 7. obljetnice uspostave hrvatske države, 5. obljetnice primitka Republike Hrvatske u Ujedinjene narode i 75. rođendana predsjednika Republike Hrvatske / urednik Svjetlan Berković. – Zagreb: Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, Diplomatska akademija, god. 2/1997., br. 2 – posebno izdanje;

Zbornik Diplomatske akademije / urednik Svjetlan Berković. – Zagreb: Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, Diplomatska akademija, god. 2/1997., br. 1;

Zbornik Diplomatske škole / urednik Svjetlan Berković. – Zagreb: Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, Diplomatska akademija, god. 1/1996., br. 1;

 

Posebna izdanja
 

Špoljarić, Stjepan. Ruđer Bošković u službi diplomacije Dubrovačke Republike = Ruggiero Boscovich al servizio della diplomazia della Repubblica di Ragusa/ za nakladnike: Mladen Andrlić, Sanja Putica, Sandra Sekulić, Katarina Tolja, Filip Vučak; preveo Rubes Levada. Dubrovnik, Zagreb: Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Gimnazija Dubrovnik, 2017. (hrvatsko–talijanski);

Petričević Golojuh, Daniela. Hrvatska i Vijeće Europe: trnoviti put = Croatia and The Council of Europe : per aspera. Zagreb: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 2015.;

Službena skraćena i puna imena država na hrvatskom i engleskom jeziku. Prema dokumentima Ujedinjenih naroda / priredio prof. dr. sc. Božidar Bakotić. - Peto izmijenjeno izdanje. - Zagreb: Diplomatska akademija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, listopad 2012.;

Špoljarić, Stjepan. Ruđer Bošković u službi diplomacije Dubrovačke Republike = Ruđer Bošković in the Diplomatic Service of the Dubrovnik Republic/ za nakladnika: Mladen Andrlić; prevela Indira Dužević-Radić. Zagreb: Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, 2011. (hrvatsko-engleski);

Špoljarić, Stjepan. Ruđer Bošković u službi diplomacije Dubrovačke Republike = Ruđer Bošković au service de la diplomatie de la République de Raguse/ za nakladnika Mladen Andrlić ; prevela Marina Bonačić-Kapor. Zagreb: Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, 2011. (hrvatsko-francuski);

Službena skraćena i puna imena država na hrvatskom i engleskom jeziku / priredio prof. dr. sc. Božidar Bakotić. - Četvrto izmijenjeno izdanje. - Zagreb: Diplomatska akademija, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, ožujak 2011.

Vujić, Jure. Hrvatska i Mediteran: geopolitički aspekti. Zagreb: Diplomatska akademija, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, 2008.

Službena skraćena i puna imena država na hrvatskom i engleskom jeziku / priredio prof. dr. sc. Božidar Bakotić. - Treće izmijenjeno izdanje. - Zagreb: Diplomatska akademija, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, ožujak 2007.

Ibler, Vladimir. Koliko vrijedi međunarodno pravo?: izbor članaka iz međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Zagreb: Diplomatska akademija, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, 2006.

Službena skraćena i puna imena država na hrvatskom i engleskom jeziku / priredio prof. dr. sc. Božidar Bakotić. - Drugo izmijenjeno izdanje. - Zagreb: Diplomatska akademija, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, lipanj 2001.

Radna zajednica podunavskih regija 1990. – 2000. = Arbeitsgemeinschaft Donauländer 1990 – 2000 (napomena: dvojezično izdanje na hrvatskom i njemačkom jeziku) / Mladen Andrlić i Peter de Martin. – Zagreb: Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, 2000.;

Janeković-Roemer, Zdenka: O poslaničkoj službi i diplomatskom protokolu Dubrovačke Republike u 15. stoljeću - Zagreb: Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, 1999. - Str. 193-204; P. o.: Simpozij Hrvatska srednjovjekovna diplomacija, Zbornik Diplomatska akademija; 1999.;

 

Prijevodi


Aktivnosti i postignuća Vijeća Europe, / priređivač Služba za odnose s javnošću Vijeća Europe ; prijevod Andrea Halambek. – Zagreb, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, Diplomatska akademija, 2000.;

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i obrazloženje / priredili Joso Bašić, Katja Šutić, Tatjana Velikov ; prijevod Josip Kregar, Dubravka Šimonović, Vesna Kos. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova, Diplomatska akademija, 1997.;