Uprava za multilateralu i globalna pitanja

SEKTOR ZA NATO I MEĐUNARODNU SIGURNOST
Ana Đukić, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 905
sektor.nato@mvep.hr

SLUŽBA ZA NATO
mr. sc. Morana Bušelić, voditeljica Službe
E-mail: nato@mvep.hr

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SIGURNOST
Jasna Čunko, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 074
E-mail: medunarodna.sigurnost@mvep.hr

SLUŽBA ZA MIROVNE MISIJE I OPERACIJE
Josip Babić, voditelj Službe
Kontakt: 4597 401
E-mail: mirovne@mvep.hr

SEKTOR ZA UN I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE
Vesna Vuković, načelnica Sektora
Kontakt: 2373 468
E-mail: multilaterala@mvep.hr

SLUŽBA ZA UN
Tihomir Lulić, voditelj Službe
Kontakt: 2373 423
E-mail: un@mvep.hr

SLUŽBA ZA LJUDSKA PRAVA
Marko Paškvan, voditelj Službe
Kontakt: 2373 412
E-mail: ljudska.prava@mvep.hr

SLUŽBA ZA REGIONALNE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INICIJATIVE
Lada Ćurković, voditeljica Službe
Kontakt: 4561 264
E-mail: sluzba.rmoi@mvep.hr

SLUŽBA ZA GLOBALNA PITANJA
mr. sc. Mirta Mandić, voditeljica Službe
Kontakt: 2373 416
E-mail: global@mvep.hr