Diplomatska akademija

DIPLOMATSKA AKADEMIJA

SLUŽBA ZA DIPLOMATSKO USAVRŠAVANJE
Tomislav Lendić, voditelj službe u službi vanjskih poslova
Kontakt: 01/4599 246
E-mail:diplomatska-akademija@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRIPREME ZA RAD U DM/KU
Vlasta Brkljačić, voditeljica Službe
Kontakt: 4599 415
E-mail: pripreme.dmku@mvep.hr