Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

SEKTOR ZA GOSPODARSKE ODNOSE
Mihaela Vasilj Kasabašić, načelnica Sektora 
E-mail: gospodarska.bilaterala@mvep.hr

SLUŽBA ZA GOSPODARSKU BILATERALU
Maja Rosenzweig-Bajić, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 117
E-mail: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
SLUŽBA ZA GOSPODARSKU MULTILATERALU
dr. sc. Nataša Munitić, voditeljica službe
Kontakt: 4598 141
E-mail: sluzba.g-multilaterala@mvep.hr

SEKTOR ZA TRGOVINSKU I INVESTICIJSKU POLITIKU 
Nancy Butijer, načelnica Sektora
Kontakt: 4598 154 
E-mail: trgovina.investicije@mvep.hr

SLUŽBA ZA TRGOVINSKU POLITIKU
Tonko Doležal, voditelj Službe
Kontakt: 4598 130
E-mail: sluzba.t-politika@mvep.hr

SLUŽBA ZA INVESTICIJSKU POLITIKU
Marija Budimir, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 127
E-mail: investicijska.politika@mvep.hr

SLUŽBA ZA IZVOZNU KONTROLU
Vesna Focht, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 123
E-mail: kontrola.izvoza@mvep.hr

SEKTOR ZA RAZVOJNU SURADNJU I HUMANITARNU POMOĆ
Matea Prlić, načelnica Sektora
Kontakt: 4598 112
E-mail: razvojna.suradnja@mvep.hr

SLUŽBA ZA RAZVOJNU POLITIKU I HUMANITARNU POMOĆ
Hrvoje Debač, voditelj Službe
Kontakt: 4598 103
E-mail: razvojna.humanitarna@mvep.hr

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I PROVEDBU PROJEKATA
Kontakt:
E-mail: razvojna.suradnja@mvep.hr