Uprava za konzularne poslove

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ, DRŽAVLJANSTVO I PUTNE ISPRAVE
Lidija Kic, načelnica Sektora 
Kontakt: 4599 400

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ
Dunja Mesić, voditeljica Službe
Kontakt: 4599 315
E-mail: medjunarodnopravna.pomoc@mvep.hr

SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I PUTNE ISPRAVE
Luka Alerić, voditelj Službe
Kontakt: 4599 321
E-mail: drzavljanstvo.isprave@mvep.hr

SEKTOR ZA VIZE I STRANCE
Krešimir Mikulić, načelnik Sektora
Kontakt: 4599 208

SLUŽBA ZA VIZE
Mario Zeljko, voditelj Službe
Kontakt: 4599 204
E-mail: vize@mvep.hr

SLUŽBA ZA STRANCE
Gordana Krpičak, voditeljica Službe
Kontakt: 4599 277
E-mail: stranci@mvep.hr