Glavno tajništvo

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE
Romana Franulović-Bušić, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 826
E-mail: sektor.pravni@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE
mr. sc. Branimir Čečuk, voditelj Službe
Kontakt: 4569 999
E-mail: pravni.poslovi@mvep.hr

SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE
Erna Perak, voditeljica Službe
Kontakt: 4569 815
E-mail: ljudski.resursi@mvep.hr

SLUŽBA ZA RADNO-PRAVNA PITANJA
Mira Talan, voditeljica Službe 
Kontakt: 4597 705
E-mail: radno-pravna.pitanja@mvep.hr

SLUŽBA ZA RAD U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EU
dr. sc. Ivana Nardelli Debač, voditeljica Službe
Kontakt: 4896 321
E-mail: srmoeu@mvep.hr

SEKTOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Kontakt: 4598 075
E-mail: sektor.financije@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRORAČUN
Dolores Žganec Vlašić, voditeljica Službe
Kontakt: 
E-mail:  proracun@mvep.hr

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO
Jasminka Rajković, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 021
E-mail: racunovodstvo@mvep.hr

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE
Helena Klišanin, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 092

SLUŽBA ZA EU PROJEKTE
Ana Matković, voditeljica Službe
Kontakt: 4569 827
E-mail: sluzba.euprojekti@mvep.hr

SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE
Višnja Šolić, voditeljica Službe

 

SEKTOR ZA MATERIJALNE POSLOVE
Zvonko Matišić, načelnik sektora u službi vanjskih poslova
Kontakt: 4597 431
E-mail: materijalni.poslovi@mvep.hr

SLUŽBA ZA NABAVU
Maja Zubak, voditelj Službe
Kontakt: 4597 713
E-mail: nabava@mvep.hr

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
Željka Mutnjaković - Prebeg, voditeljica službe u službi vanjskih poslova
Kontakt: 4896 337
E-mail: upravljanje.imovinom@mvep.hr

SEKTOR ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Darko Čepek, načelnik Sektora
Kontakt: 4597 737
E-mail: opci.tehnickiposlovi@mvep.hr

SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE
Marijan Bučar - voditelj Službe
Kontakt: 4569 845

SLUŽBA ZA PISARNICU I PISMOHRANU
Brankica Šulekić, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 063
E-mail: pisarnica@mvep.hr

SLUŽBA ZA PODRŠKU DM/KU
Ana Akrap, voditeljica Službe 
Kontakt: 4896 378