Samostalni sektor za javnu i kulturnu diplomaciju, informiranje i odnose s javnošću

Katja Šare, načelnica Sektora
Kontakt: 2373 415
E-mail: sektor.jd.ks@mvep.hr


SLUŽBA ZA JAVNU DIPLOMACIJU I INFORMIRANJE O EU
Martina Glavina Smiljanić, voditeljica Službe
Kontakt: 2373 408
E-mail: Javna.Diplomacija@mvep.hr

SLUŽBA ZA KULTURNU DIPLOMACIJU
mr.sc. Renata Matković, voditeljica Službe
Kontakt: 2373 513
E-mail: kulturna.diplomacija@mvep.hr

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Ivana Crnić, voditeljica Službe
Kontakt: 2373 503
E-mail: glasnogovornik@mvep.hr