Samostalni sektor za planiranje politika

Željko Mišura, načelnik Sektora u službi vanjskih poslova    
Kontakt: 4597 731
E-mail: analitika.pplaniranje@mvep.hr

SLUŽBA ZA ANALIZU POLITIKA
Zdravko Gavran, voditelj Službe

SLUŽBA ZA KOMUNICIRANJE POLITIKA
Luka Majić – voditelj Službe u službi vanjskih poslova
Kontakt: 4597 787