Uprava za jugoistočnu Europu

SEKTOR ZA JUGOISTOČNU EUROPU I PROCES PROŠIRENJA EU
Matija Očuršćak, načelnik Sektora
Kontakt: 2373 417
E-mail: jugoistocna.europa@mvep.hr

SLUŽBA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Danijel Gortan, voditelj službe u službi vanjskih poslova
Kontakt: 2373 422
E-mail: sluzba-za-bih@mvep.hr

SLUŽBA ZA ALBANIJU, KOSOVO I SJEVERNU MAKEDONIJU
Tomislav Perić, voditelj Službe
Kontakt: 2373 420
E-mail: sluzba-za-albaniju-kosovo-sj-makedoniju@mvep.hr

SLUŽBA ZA CRNU GORU, SRBIJU I TURSKU
mr. sc. Jadranka Bošnjak, voditeljica Službe
Kontakt: 2373 439
E-mail:

SEKTOR ZA REGIONALNU SURADNJU I POTPORU
Sanja Puljizević Macan, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 925
E-mail: regionalna.suradnja@mvep.hr

SLUŽBA ZA REGIONALNU SURADNJU
dr. sc. Lada Glavaš Kovačić, voditeljica Službe
Kontakt: 4597 412
E-mail: sluzbaregsur@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRIJENOS ZNANJA
Dubravka Smolić Vlaić, voditeljica Službe
Kontakt: 4599 334
E-mail: dubravka.smolic@mvep.hr