Publikacije

Pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji

U prigodi pete obljetnice članstva Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u suradnji s Vladom Republika Hrvatske i nadležnim ministarstvima objavilo je publikaciju „Pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji“. Publikacija predstavlja postignuća Hrvatske kao članice Europske unije u različitim područjima – donošenju odluka na europskoj razini, gospodarstvu i financijama, značaju europskih fondova, potpori razvoju poljoprivrede i ribarstva, obrazovanju i osposobljavanju te prilikama za mlade, kulturi, obrani. Publikacija predstavlja i buduće djelovanje Hrvatske u okviru EU-a i njezinim ciljevima u sljedećem razdoblju – prvom predsjedanju Vijećem Europske unije 2020. godine te ulasku u schengenski prostor i euro područje.


 

Hrvatska na putu u Europsku uniju: od kandidature do članstva, 7. izdanje

 

 

 


 

Hrvatska 28. članica Europske unije

Novo izdanje kratke publikacije Ministarstva vanjskih i europskih poslova „Hrvatska 28. članica Europske unije“ donosi novosti i promjene koje su nastupile ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013., s posebnim informacijama vezanim uz to što se ulaskom u EU promijenilo za hrvatske građane. U publikaciji se može pronaći i poglavlje o položaju i ulozi Hrvatske u Europskoj uniji s osvrtom na nacionalni identitet, suverenitet, financije, gospodarstvo, poljoprivredu te obrazovanje i mlade. Publikacija donosi i kratak pregled institucija Europske unije, informacije o njezinom funkcioniranju te načinu donošenja propisa u EU.


 

 

Hrvatska 28. članica Europske unije

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je, povodom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, kratku publikaciju s osnovnim informacijama o funkcioniranju Europske unije i njezinih institucija, donošenju propisa, ali i promjenama i novostima koje će nastupiti nakon 1. srpnja 2013. za hrvatske građane i Republiku Hrvatsku.


 

 

Hrvatska na putu u Europsku uniju: od kandidature do članstva, 6. izdanje

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izdalo je šesto izdanje publikacije Hrvatska na putu u Europsku uniju: od kandidature do članstva. Rukopis je dovršen u siječnju 2012. godine, a novo izdanje donosi i nove informacije o procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.


 

 

Mitovi i legende o Europskoj uniji

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je novo ažurirano izdanje publikacije „Mitovi i legende o Europskoj uniji“. Publikacija daje odgovore na najčešće zablude vezane uz proces pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
 

 

 

Hrvatska & Europska unija

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je drugo ažurirano izdanje publikacije „Hrvatska & Europska unija“ koja je tematski podijeljena u dva dijela. Prvi dio publikacije daje kratki pregled glavnih institucija Europske unije, dok drugi dio objašnjava prednosti Hrvatske kao članice Europske unije.


 

 

Sve što ste htjeli znati o Europskoj uniji

Publikacija 'Sve što ste htjeli znati o Europskoj uniji', u izdanju Ministarstva vanjskih i europskih poslova, daje odgovore na najčešća pitanja građana,objašnjava fondove Europske unije te daje kratki pregled glavnih institucija Europske unije.


 

 

Detaljan pregled pregovaračkih poglavlja

Publikacija 'Što donosi članstvo u Europskoj uniji – Pregled pregovaračkih poglavlja', u izdanju Ministarstva vanjskih i europskih poslova, daje pregled rezultata pregovora po svim pregovaračkim poglavljima pravne stečevine.


 

 

Mali leksikon europskih integracija

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija objavilo je novo, šesto ažurirano izdanje publikacije „Mali leksikon europskih integracija“, u koje su uvršteni i objašnjeni novi pojmovi koji se odnose na Europsku uniju i proces pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.


 

 

„Hrvatska & Europska unija“ publikacija je Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija koja je tematski podijeljena u dva dijela. Prvi dio publikacije daje kratki pregled glavnih institucija Europske unije, dok drugi dio objašnjava prednosti Hrvatske kao članice Europske unije.


 

 

Europski fondovi za organizacije civilnog društva u Hrvatskoj: zbornik uspješno provedenih projekta financiranih sredstvima Europske unije

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je izdao publikaciju „Europski fondovi za organizacije civilnog društva u Hrvatskoj: zbornik uspješno provedenih projekta financiranih sredstvima Europske unije“. Riječ je o uspješno provedenim projektima organizacija civilnog društva koji su ostvareni uz financijsku potporu Europske unije u okviru programa CARDS i PHARE, a koje je Ured za udruge sustavno pratio i dijelom sufinancirao.


 

 

Hrvatska nadomak cilja - kako uspješno djelovati u Europskoj uniji

 


 

 

Hrvatska na putu u Europsku uniju tiskana na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija izdalo je publikaciju Hrvatska na putu u Europsku uniju na tri jezika: engleskom (Croatia on the Road to the European Union)njemačkom (Kroatien auf dem Weg in die Europäische Union) francuskom (Croatie en route vers l'Union européenne).


 

 

Facts about Croatia/Upoznajte Hrvatsku

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija objavilo je planer za 2010. godinu naziva Facts about Croatia/Upoznajte Hrvatsku. Planer je dvojezični englesko-hrvatski te tematski podijeljen u dvanaest cjelina, od kojih svaka obrađuje jedno prepoznatljivo obilježje Hrvatske.


 

 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica predstavlja pravni temelj odnosa Republike Hrvatske i Europske unije. Njegovim su zaključivanjem prvi puta uspostavljeni ugovorni odnosi između Republike Hrvatske i Europske unije, a time i započela institucionalizacija odnosa Hrvatske s Unijom. Sporazum bi trebao doprinijeti političkoj i gospodarskoj stabilizaciji Republike Hrvatske te uspostavi bliskih dugoročnih veza između ugovornih stranaka. Sklopljen je na neodređeno vrijeme i omogućava pripreme Republike Hrvatske za ostvarivanje punopravnog članstva u Europskoj uniji.


 

 

Kako u EU? – 85 pitanja i odgovora za hrvatske poljoprivrednike o Europskoj uniji

 

Publikaciju "Kako u EU? – 85 pitanja i odgovora za hrvatske poljoprivrednike o Europskoj uniji" pripremilo je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija u suradnji sa stručnjacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, te u suradnji s  poljoprivrednicima i njihovim udrugama koje sudjeluju u Radnoj skupini za pripremu pregovora o Poljoprivredi i ruralnom razvitku. Publikacija je tiskana uz financijsku potporu Veleposlanstva Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj.


 

 

Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo

 

Komunikacijska strategija je dokument kojim se Vlada RH obvezuje na pravovremeno i objektivno informiranje javnosti o procesu približavanja Hrvatske Europskoj uniji te njegovim učincima. Njen cilj je stvaranje temeljitog i dugoročnog razumijevanja Europske unije, procesa pristupanja i članstva u Uniji.


 

 

Priručnik o europskoj uniji za državne službenike u Republici Hrvatskoj

 

Kao rezultat uspješne suradnje Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške nastao je sistematičan i jednostavan priručnik prvenstveno namijenjen državnim službenicima kojima je za rad potrebno znanje o Europskoj uniji i pripremama Republike Hrvatske za članstvo.


 

 

Priručnik za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske zajednice

 

Na putu Republike Hrvatske prema punopravnom članstvu u Europsku uniju jedan od zadataka jest usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske zajednice. Ključnu važnost u ovom procesu imaju ne samo pravno-tehnička pitanja, već i jačanje sposobnosti Hrvatske za pripremu i djelotvornu primjenu zakona.


 

 

Objavljena publikacija Pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

 

Namjera ove publikacije je čitateljima ponuditi odgovore na pitanja što su to pregovori o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, o čemu se pregovara, kako se vode pregovori te tko je zadužen za vođenje pregovora.


 

 

Objavljen Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga

U svojim nastojanjima da omogući što uspješnije prevođenje propisa Europske unije na hrvatski jezik, što je jedan od uvjeta pristupanja Europskoj uniji, Zavod za prevođenje Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija nastavlja izdavati seriju jezičnih priručnika.  Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga sadrži gotovo 5 000 pojmova. U njegovoj izradi su sudjelovali  stručnjaci iz navedenih područja te iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Tako je ovaj glosar i pokušaj normiranja jezičnih rješenja pri prijevodu iz područja bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga u onoj mjeri u kojoj je struka sama normirala svoje nazivlje. Glosar će stoga korisno poslužiti pri prevođenju stručnih izraza, osobito onih koji se tiču Europske unije. Također može pomoći studentima i stručnjacima kao priručnik u čitanju inozemne literature (osobito engleskoga govornoga područja) i službenih tekstova Europske unije iz ovog specifičnog područja.


 

 

 

Eurolimač

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, u suradnji sa Školskom knjigom, pokrenulo je projekt izdavanja dvomjesečnog podliska Modre laste pod nazivom EUROLIMAČ. Eurolimač novi je obrazovno-zabavni izvor informacija namijenjen učenicima osnovnih škola, koji u nastavcima svaka dva mjeseca približava školarcima pojam Europske unije i njezine različite aspekte sadržajem i jezikom prilagođene njihovom uzrastu.


 

Objavljena publikacija "Peto proširenje Europske unije: 2004."

Ministarstvo europskih integracija izdalo je publikaciju "Peto proširenje Europske unije: 2004." povodom petog vala proširenja Europske unije kojim je Unija proširena na deset novih država članica te dosad najvećeg proširenja europskih integracija. Namjera je publikacije približiti čitateljima dosadašnja proširenja EU te upoznati ih s procesima, aktivnostima, promjenama i novostima koje ono donosi.
Predgovor1. Proširenje Europske unije2. Nove države članice3. Države kandidatkinje za članstvo u EU4. Hrvatska na putu u EU 
5. Pripreme EU za proširenje6. Zaključak i dodaci, Karta

 


 

Nacionalni program predstavlja središnji upravljački mehanizam Vladinih aktivnosti u području europskih integracija iz godine u godinu. On polazi od aktivnosti pojedinih tijela državne uprave, njihovih prioriteta, prioriteta postavljenih Sporazumom, mjera definiranih Planom provedbe i Plana normativnih aktivnosti Vlade RH, međusobno ih povezuje te identificira njihove regulatorne i gospodarske učinke kao i procjenu sredstava potrebnih za provođenje planiranih mjera.

 


 

Usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom EU složen je proces kojim se značajno mijenja zakonodavni okvir RH. Ministarstvo europskih integracija pokrenulo je projekt horizontalne analize učinaka kojim su se na osnovi procjena dobivenih putem anketnog upitnika nastojala izdvojiti ona područja ili propisi EU-a za koje se očekuje da bi svojom primjenom u RH mogli izazvati negativne učinke na gospodarstvo.

 

 

 

Svrha ove publikacije je približavanje javnosti osnova sustava i prava državnih potpora, kao jednog od instrumenta gospodarske politike kojima država neposredno utječe na gospodarske odnose i djelovanje pojedinih privrednih subjekata. Publikacija je nastala na osnovi izlaganja održanih na okruglom stolu o državnim potporama, a donosi pregled iskustva Španjolske, Slovenije i Poljske, te novo zakonodavno rješenje o državnim potporama u Republici Hrvatskoj.

 


 

Publikacija "Europska unija u 12 lekcija" donosi nam osnovne informacije o nastanku i povijesnom razvoju Europske unije, od osnivanja prve zajednice - Europske zajednice za ugljen i čelik pa do prerastanja europskih zajednica u Uniju kakvu danas poznajemo.

 

 


 

Na samom početku rada na prevođenju pravnih akata Europske unije na hrvatski jezik, pojavila se potreba za izradom priručnika koji će prevoditeljima, redaktorima i ostalim stručnjacima koji sudjeluju u prevođenju i terminološkom usklađivanju dati smjernice za rad i pomoć u rješavanju problema na koje nailaze.

 
 
 
 

 

Sukladno programu Vlade Republike Hrvatske o prioritetnom osposobljavanju svih državnih resora za proces prilagodbe Europskoj uniji, Ministarstvo europskih integracija kontinuirano održava niz obrazovnih aktivnosti iz područja europskih integracija za državne službenike.
 
 
 
 

 

Tijekom Europskog tjedna 2001. godine, Ministarstvo za europske integracije ponudilo je građanima mogućnost da, putem u tu svrhu posebno otisnutih dopisnica, postavljaju pitanja o europskim integracijama. Na naše zadovoljstvo, primili smo velik broj tematski raznolikih upita što nas je potaknulo da objavimo ovu publikaciju kojom se predstavlja stotinu najkarakterističnijih pitanja hrvatske javnosti o europskim integracijama te stotinu sažetih odgovora na njih.
 
 
 

 

Vlada Republike Hrvatske, 18. listopada 2001. godine usvojila je Komunikacijsku strategiju za informiranje hrvatske javnosti o približavanju RH europskim integracijama kao temeljni dokument za aktivno informiranje javnosti o procesu približavanja Uniji i njegovim učincima.
 
 
 
 
 

 

Ministarstvo za europske integracije i ove je godine obilježilo Europski tjedan, 4.-11. svibnja, inicijativu koja je pokrenuta kako bi se proces približavanja Republike Hrvatske europskim integracijama približio njezinim građanima. Europski tjedan obuhvaća dva važna datuma suvremene europske povijesti: 5. svibnja, dan osnivanja Vijeća Europe, i 9. svibnja, Dan Europe, kojim se označava početak nastanka Europske unije. Ovom publikacijom željeli smopridonijeti poznavanju okolnosti nastanka i razvoja tih dviju temeljnih institucija Europe u nastanku.
 
 

 

Godišnje izvješće i Plan aktivnosti Ministarstva za europske integracije
Godišnje izvješće i Plan aktivnosti dvije su publikacije koje pružaju informacije o aktivnostima Ministarstva za europske integracije u 2001. godini te planovima do 2004. godine.
 
 
 

 

U siječnju 2002. godine Ministarstvo za europske integracije je izdalo Metodološki priručnik za izradu analize učinka uvođenja propisa Europske unije s ciljem upoznavanja državne uprave i stručne javnosti s ciljevima i metodama analize učinka provođenja propisa EU na gospodarski sustav ili njegove segmente.
 
 
 
 
 

 

Ministarstvo za europske integracije je izdalo u siječnju 2002. Plan provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica.