Fond solidarnosti EU

PROVEDBA PROJEKTA FINANCIRANOG IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE
 
Potres koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije prouzročio je velike štete na pojedinačnim kulturnim dobrima i kulturnoj baštini unutar zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina.
 
Na temelju Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, Vlada Republike Hrvatske imenovala je Ministarstvo kulture i medija tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa za mjere zaštite kulturne baštine.
 
U okviru Poziva Ministarstva kulture i medija, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova dodijeljena su bespovratna sredstva za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ugovor pod nazivom „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, Zagreb“ sklopljen je 28. svibnja 2021. godine, a dodijeljena sredstva u iznosu 69.825.528,23 kuna s PDV-om koriste se za financiranje izrade projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu, kao i izvođenje radova osiguranja i stabilizacije.
 
U okviru Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) pruža se financijska potpora državama članicama i zemljama pristupnicama u saniranju posljedica prirodnih katastrofa velikih razmjera.