Fond solidarnosti EU

PROVEDBA PROJEKTA FINANCIRANOG IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE
 
Potres koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije prouzročio je velike štete na pojedinačnim kulturnim dobrima i kulturnoj baštini unutar zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina.

Na temelju Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, Vlada Republike Hrvatske imenovala je Ministarstvo kulture i medija tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa za mjere zaštite kulturne baštine.

U okviru Poziva Ministarstva kulture i medija, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova dodijeljena su bespovratna sredstva za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ugovor pod nazivom „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, Zagreb“ sklopljen je 28. svibnja 2021. godine, a aktivnosti obnove konstrukcije završile su 25. lipnja 2023. godine. Nastavak financiranja II. faze (cjelovita obnova) osigurano je sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost.