Hrvatska i Europska unija

01.srpnja 2013. Hrvatska je postala punopravna članica Europske unije sa svim pravima i obvezama koje iz tog članstva proizlaze, a pojedine su ovlasti prenesene institucijama Europske unije slijedom uredbi Ugovora o Europskoj uniji te Ugovora o funkcioniranju Europske unije kao i odredbi Ustava Republike Hrvatske iz glave VIII.

Upravo radi efikasnog funkcioniranja doneseni su zakoni i odluke kojima se definiraju nadležnosti i obaveze različitih institucija i tijela državne uprave.

Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima definirano je da Sabor prati i nadzire rad Vlade u institucijama Europske unije, razmatra dokumente Europske unije i stajališta Republike Hrvatske i o njima može donositi zaključke, sudjeluje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela Europske unije, sudjeluje u međuparlamentarnoj suradnji nacionalnih parlamenata i u suradnji s Europskim parlamentom, itd.

Osnovana je i Međuresorna radna skupina za europske poslove koja razmatra i priprema prijedloge stajališta koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske te ih upućuje Koordinaciji za vanjsku i europsku politiku Vlade Republike Hrvatske.