Pregled viznog sustava


Država:

Republika Čile

Uspostava diplomatskih odnosa: 15.04.1992.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava

Državljanin RH:

 • Obična putovnica: Ne
 • Diplomatska/službena putovnica: Ne

Državljanin Čilea:

 • Obična putovnica: Ne
 • Diplomatska/službena putovnica: Ne
 • * Putovnica mora vrijediti još najmanje tri mjeseca nakon datuma planiranog odlaska iz Hrvatske te mora biti izdana u posljednjih 10 godina

DM/KU u RH ili susjednoj/drugoj državi

Zagreb

 • Adresa:

  Tuškanac 14
  10 000 Zagreb
  HRVATSKA

 • Telefon: +385 1 46 11 958, 4611 959
 • Fax: +385 1 46 10 328

Rijeka

 • Adresa: 51 000 Rijeka
  HRVATSKA

Split

 • Adresa:

  Zadarska ulica 13
  21 000 Split
  HRVATSKA

 • Telefon: +385 21 352 401
 • Fax: +385 21 352 407

Zagreb


  DM/KU Republike Hrvatske

  Santiago

  • Adresa:

   Ezequias Alliende 2370
   Providencia
   Santiago de Chile
   CHILE

  • Telefon: 0056 2 2 269 6141
  • Fax: 0056 2 2 269 6092

  Antofagasta

  • Adresa:
   Esmeralda 2116 (unutar Kluba "Sokol")
   Antofagasta
   Čile
  • Telefon: 0056 9 9874 3695

  Punta Arenas

  • Adresa: Los Flamencos 02197 (B); Punta Arenas, Čile
  • Telefon: +56 61 2210111 +56 9 9649 0830

  Iquique

  • Adresa:
   Esmeralda 743
   Iquique
   Čile
  • Telefon: 0056 57 273 5034

  PRIMJENA SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Republika Hrvatska od 1. siječnja 2023. u potpunosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu kao država članica Schengenskog područja.
  Vizni režim Republike Hrvatske dio je pravne stečevine Unije.
  Od 1. siječnja 2023. hrvatske diplomatske misije i konzularni uredi izdaju schengenske vize (viza tipa A i C) i nacionalne dugotrajne vize (viza tipa D).
   
  RAČUNANJE VREMENA PROVEDENOG U SCHENGENSKOM PODRUČJU

  Vrijeme provedeno u Republici Hrvatskoj zbraja se s vremenom provedenim u ostalim državama članicama Schengenskog područja.
  Državljani trećih zemalja, neovisno o tomu trebaju li vizu ili ne, mogu boraviti na Schengenskom području do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.
  Dodatne informacije te kalkulator za izračun razdoblja dopuštenog boravka s uputama za korištenje dostupni su na poveznici: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/border-crossing_en  
   
  HRVATSKE VIZE ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK (VIZA TIPA C) IZDANE DO 31. PROSINCA 2022.

  Hrvatske vize za kratkotrajni boravak (viza tipa C) izdane do 31. prosinca 2022., ako su valjane, i dalje vrijede za ulazak u Republiku Hrvatsku, ali ne omogućavaju ulazak u ostale države članice Schengenskog područja.

  DODATNE INFORMACIJE

  Za detaljnije obavijesti vezane uz vize možete se obratiti Službi za vize na e-mail adresu: vize@mvep.hr