Nektretnine za strance

Stupanjem na snagu (25. srpnja 2006. g.) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 79/06), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nije više nadležno za rješavanje zahtjeva stranih fizičkih i pravnih osoba za davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.

Odredbom čl. 356. navedenog Zakona određeno je da «strane fizičke i pravne osobe mogu, ako zakonom nije drugačije određeno, pod pretpostavkom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar nadležan za poslove pravosuđa Republike Hrvatske».

Slijedom navedenih izmjena, zahtjeve za davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, strane fizičke i pravne osobe upućuju u Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Upućujemo Vas na stranice Ministarstva pravosuđa i uprave