Ugovor iz Lisabona (pročišćena inačica)

Pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije


Akt na hrvatskom jeziku (PDF)

Akt na engleskom jeziku (poveznica na EUR-Lex)